השיחה השנייה ליד הגבול השווייצי
מזהה  126
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  67
שם הפרק  השיחה השנייה ליד הגבול השווייצי

 


השיחה השנייה ליד הגבול השווייצי

 

ב-1 בספטמבר שוב נסע קאסטנר עם ד״ר ביליץ, יהודי מומר, מנהל חברת ״מאנפרד וייס״, אל הגבול השווייצי. השטאנדרטנפירר בכר מיאן הפעם לעלות על גשר הגבול. מן הצד השווייצי בא סאלי מייאר בלוויית העורך-דין שלו, ד״ר פייט ויילר, על אף דחיפות העניין ועל אף הכנותינו, שוב לא היה ביד סאלי מייאר להגיש הצעות קונקרטיות. ד״ר ויילר הצהיר, שאין ביכולתם לומר כל דבר חיובי, אבל מטעם השלטונות האמריקניים הוסמכו להימנע מלתת תשובה שלילית.

בכר שלח אל הגשר את שלישו, ההאופטשטורמפירר גריזון. הלה שידל את סאלי מייאר, שהוא ייתן לפחות הבטחה, שהממונה שלו, מר בכר, יוכל להסתמך עליה, אם אין ביכולתו להציע כל הצעה קונקרטית; שאם לא כן ייבצר ממנו להשתדל אצל הרייכספירר לטובת היהודים, וההרעלה בגאזים תימשך. כן הסביר לו, כי עד לקיום ההבטחה הרי עוד יעבור זמן, ובינתיים אפשר שיתרחשו דברים רבים. סאלי מייאר ענה לו, שאזרח שווייצי נותן הבטחות רק כשבידו לקיימן. בכר נתכעס לשמע הדברים האלה מפי שלישו ואמר:

״צר לי, רבותי, אבל אין אני יכול לעשות למען היהודים יותר משיש ברצונו של מר סאלי מייאר לעשות למענם״.

ביליץ וקאסטנר ניסו לפייס את בכר, אך הוא השיב, שלא יפתח שוב במשא-ומתן עד שתגיע תשובה חיובית מסאלי מייאר. כן לא יהיה מוכן לשאת ולתת בעמידה על הגשר, אלא ידרוש אשרת כניסה שווייצית. הוא לא ישעה עוד להבטחות סתמיות.

השינוי, שחל במצב המלחמה, השפיע השפעה חזקה מאוד על עמדתו של בכר. יש להניח, כי שנה קודם לכן לא היה עובר בשתיקה על יחס כזה, שנתקל בו, אבל אותה שעה היה מעוניין בחתימת ההסכם משני טעמים:

ראשית אחרי ככלות הכול היה בכר קצין ס.ס. וחשוב היה בעיניו לבצר לו עמדה טובה לאחר מלחמה אבודה על-ידי הסכם של רצון טוב, המציל חייהם של מאות אלפים יהודים.

שנית, בכר נתן להימלר הבטחות מסוימות בדבר הצלחתו הסופית של המשא-ומתן ואספקת מכוניות-משא וסחורות אחרות לצורכי מלחמה. על כן קשה היה לו להודות, שהצדק עם אייכמאן, וכל זה אינו אלא ״בלוף״ יהודי.

במצב זה עשה הכל ובלבד שלא לנתק את הקשרים. פקודיו אומרים, שסיכן אפילו את חייו, במוסרו אינפורמאציות כוזבות-ביודעים לרייכספירר, כדי להרוויח זמן ולמנוע את חידוש הגירושים. יקשה לברר עד כמה נכונים הדברים האלה.

 

העתקת קישור