שחרורה של בודפאשט
מזהה  124
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  77
שם הפרק  שחרורה של בודפאשט

 


שחרורה של בודפאשט

 

במחצית השנייה של דצמבר סגר הצבא האדום את טבעת המצור על בודאפשט. לפני צאתם ניסו אנשי הס.ס. לסחוב עמם את חברי הוועדה. אך הדבר לא עלה בידם. אנשי הגסטאפו חיפשו את אישתי בכל המקומות שבהם נהגה לשהות, אבל נבצר מהם למוצאה. שעות מועטות לפני צאת הגרמנים מבודאפשט, טלפנו שוב:

״כאן ס.ד. אנו רוצים לדבר עם הגברת בראנד. היא דרושה לנו באופן דחוף. עליה לעלות מייד אלינו״.

אישתי, שהיא עצמה דיברה בטלפון, ענתה:

״צר לי, גם אני מחפשת את הגברת בראנד. מייד לכשאמצאנה - אשלח אותה אליכם״.

המהנדס אוטו קומולי, נשיא ההסתדרות הציונית הארצית, המכובד שבראשי הוועדה, לא נמצא עוד בין חבריו עם שחרורה של העיר. ב-1 בינואר שנת 1945 נסחב על-ידי אנשי צלב-החץ ההונגארים ושוב לא שמענו עליו.

הקרבות על הבירה נמשכו שעה ארוכה. ב-13 בינואר 1945 טיהרו הרוסים את פאשט מן הגרמנים והגיעו עד שער הגטו. לאחר חודש שוחררה בודא.

 

בזה מסתיימת פעולתה הבלתי-לגאלית של הוועדה. מנהיגיה יוצאים מן המחתרת ומשתדלים׳ עוד בימי הכיבוש הרוסי, להושיט עזרה לאלה שחזרו ממחנות-הריכוז הגרמניים. לאחר-מכן פונים הם לתפקידים חדשים.

אחרי קום מדינת ישראל מוצאים אנו את רובם כאן. אימי הימים ההם מחווירים וחולפים, בניין הארץ השלו הסיט מפניו את זכר ימי בודאפשט, ואני עצמי - שכוח לא אוכל.

 

העתקת קישור