חלק שלישי - בחבלי תופת
מזהה  119
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  59
שם הפרק  חלק שלישי - בחבלי תופת
בעניינים הנדונים בפרק אחרון זה של הספר, לא לקחתי עוד חלק אישי. רשימותַי לא הספיקו לשם הרצאה ממצה על מאורעות אלה,

ונאלצנו, אני ומר אל. וייסברג-ציבולסקי, - העורך הספרותי של הספר - להשתמש במסמכים אחרים מן הזמן ההוא -

בראש-וראשונה ביומנו של אוטו קומולי שנספה,

ברשימותיהם של מר פון פרוידיגר,

המהנדס אנדור ביס,

ד״ר משה שווייגר,

ד״ר קאסטנר,

אישתי האנזי בראנד,

שלום אופנבאך,

פרץ רייוויס

ובמידה מצומצמת - בהודעותיו של השטאנדארטנפירר קורט בכר,

שניהל מטעם הימלר את המשא-ומתן בדבר פדיונם של יהודי הונגאריה

בשלב האחרון של המלחמה.

 

לשם אחידות התיאור, שמרנו על צורת הסיפור בגוף ראשון.


 

העתקת קישור