שוב באנדי גרוס
מזהה  111
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  56
שם הפרק  שוב באנדי גרוס


 

שוב באנדי גרוס


 

גם באנדי גרוס נאסר על-ידי האנגלים והובא לקאהיר. השופט החוקר הציע לעמת אותנו.

״האיש משקר לנו. דבר על לבו, שיגיד את האמת״.

ישבתי בכורסה נוחה כאשר הובא באנדי. מראהו היה ירוד. ראיתי מייד, שהטיפול בו לא היה כטיפול שאני זכיתי לו. ניסיתי לדבר על לבו, אבל הוא ניענע בראשו ולא רצה לדבר בנוכחותו של השופט החוקר. האנגלי השגיח בדבר וערך פגישה שנייה בינינו לבין עצמנו.

הובאתי אל בית-הסוהר הצבאי בקאהיר, שבו ישב באנדי בתא עלוב מאוד, ללא כיסא. באנדי שכב על לוח עץ הקבוע בקיר, ועשה רושם כאילו נתעכרה עליו רוחו. הוא צפה אסון אימים לעמנו.

״צריכים היו להחזירנו, אבל עכשיו כבר איחרנו את המועד. יהודי הונגאריה יישחטו עד האחרון בהם״.

״והרי באיסטנבול לא רצית לשוב בשום פנים. שאפת להגיע לשטח אנגלי ויהי מה!״.

״כלל וכלל לא. חייב הייתי לבוא במגע עם בעלות-הברית, ולכן יצאתי לחלב. לא עלה על דעתי, שיכלאוני בשל כך. מתייחסים אלי כאל פושע. רעב אני. מתאנים לי בכל מיני דרכים. כל זה עוד יעלה בדמים. אין אתה יודע, כמה עשיתי למען בעלות-הברית, וכמה עוד אוכל לעשות. אבל האנגלים אינם מבינים מאומה״.

ניסיתי להרגיעו ויצאתי מדוכדך מבית-הסוהר.

בראשית ספטמבר קראני הקצין אליו.

 

העתקת קישור