07 צפורה
מספר מעטפה
7
שם מעטפה
07 צפורה
העתקת קישור