06 משה וצפורה
מספר מעטפה
6
שם מעטפה
06 משה וצפורה
העתקת קישור