02 משפחה עד 1914
מספר מעטפה
2
שם מעטפה
02 משפחה עד 1914
העתקת קישור