18 משה שרת נואם
מספר מעטפה
18
שם מעטפה
18 משה שרת נואם
העתקת קישור