12 משרד ראש הממשלה 10/53-11/55
מספר מעטפה
12
שם מעטפה
12 משרד ראש הממשלה 10/53-11/55
העתקת קישור