יום ב', 6/8/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ב', 6/8/1956

 

 

יום ב',  6/8/1956

 

הטלפון העירני ב-5.30. ב-6 עמדו להופיע המשאית עם הסבלים ואף אומנם באו באיחור מה ושילחתים. במשך הבוקר הגיע נבות ומייד היטה שכמו לעזרה. צפורה קמה מעוּדדת - הכאב קָהה, אך עודנה צולעת כהוגן.

צפורה עצמה החליטה לדחות את ההעברה ליומיים. בית זה היה כבר עלינו לטורח מכל בחינה מעשית ונפשית, אך אין ברירה ועלינו להחזיק בו מעמד עד יום ד'.

בעיתונות ידיעות על ישיבות הממשלה אתמול. היה דיון נרחב על בעיות יסוד של מדיניות החוץ והסיכום יבוא בשבוע הבא. משונה היה לראות את הממשלה משתקעת בעריכת חשבון עולמה של המדינה בטווח ארוך, שעה שמסביב הכל כמרקחה ונתבעת נקיטת עמדה לאלתר כלפי המתרחש.

כל היום לא עשיתי דבר של ממש פרט לכתיבת יומן. מלבד היומן של הימים השוטפים אני עושה מאמץ של גבורה לסתום כמה מפירצות עבר ובראש וראשונה הסתערתי על שבוע ההתפטרות, שיש לי עליו רשימות בשפע, אבל לא נכתב בו אף יום אחד במתכונת של יומן כהלכה.

נבות מילא שליחויות בלי סוף והציל כמה וכמה מצבים. לצהרים הופיע שלמה ואכלנו ארבעתנו יחד. הנערים שאלו אם הממשלה מתייעצת איתי באיזה עניין ותמהו מאוד על תשובתי השלילית. כן תמהו בהיוודע להם כי איני מקבל מהממשלה שום קיצבה כשר לשעבר וכל הכנסתי עכשיו היא משכורת חבר הכנסת. אצלם וכנראה אצל רבים הייתה מקובלת ההנחה, כי כל מי שהיה פעם שר מוסיף לקבל משכורתו.

אחר הצהריים צנחתי וישנתי שינה כבדה כשעה וחצי.

לפנות ערב בא זאב שרף והכרענו בשתי בעיות.

ראשית, הדירה. בנֹה תיבנה דירת קבע ברח' בלפור 19, על גג הבית. הבעלות תהיה לאמפ"ל אשר לפי יוזמתו של פנחס ספיר תשקיע בבניין זה את הסכום הדרוש (קרוב ל-40,000 ל"י, בכלל זה 6,000 ל"י מחיר הגג וכן דמי עמילות, שכר הארדיכלים וכו'). אנו נהיה שוכרי דירה ונשלם שכר דירה כנהוג. על ידי כך נזכה בקביעות, יהיה לנו עניין עם בעל-בית אהוד מאין כמוהו, ועם זה אשאר נאמן לעיקרון שאני דוגל בו לבלתי היות בעל רכוש בישראל.

שנית, המכונית. קיבלנו דעת זאב לא לייבא מכונית, משום הרינון הרם המנסר בימים אלה נגד יבוא מכוניות; גם לא לקנות מכונית "קייזר", הנחשבת למעין תוצרת הארץ, משום ליקוייה; אלא לבקש מקבוצת הידידים באנגליה לשלוח לנו מזומנים תחת מכונית בעין ובסכום זה לקנות פה מכונית מבין אלו המובאות על ידי דיפלומטים או תיירים ונמכרות או נמסרות אחר כך לתושבי הארץ. את ה"ווקסול" שלנו נמכור, שכן לא ייתכן כי יהיו לנו שתי מכוניות פרטיות, ומחירו נקדיש לתשלום המכס.

זאב סיפר משהו על ישיבת הממשלה של אתמול. ב"ג בפתיחתו לא חידש הרבה. שוב הדגיש את בכורת הביטחון ואילו במדיניות חוץ הטעים מחדש כקו מנחה ראשי את חובת הידידות לארה"ב משום הזיקה ליהדותה. טוב להגיע להבנה עם בריה"מ, אך לא על חשבון ההתקשרות עם אמריקה. שלום עם העולם הערבי הוא מטרה קבועה ועומדת, אך יש להודות כי מטרה זו התרחקה, בעיקר עקב כניסת בריה"מ למזה"ת והתייצב כנופיה הרפתקנית, נגועה בתסביכי גדלות, בראש המדינה הערבית הראשה. התפרצות מלחמה תיתכן באחד משני מקרים - או לרגל התפוררות ירדן שתביא לחטפנות מצד שכנותיה ופעולות כיבוש הכרחיות גם מצדנו; או לאחר שתיפול הכרעת המעצמות או או"ם לגבי תנאי השלום, שתהיה לרעתנו, וגם מבלי שייעשה ניסיון מצד יוזמיה לכפותה עלינו, תשמש פתחון-פה לערבים לפתוח במלחמת תנופה נגדנו לביצוע ההסדר "המוסמך" הזה. זאב ציין את הרעיון האחרון כחידוש היחיד שהיה בהרצאת "הזקן". גיליתי לו כי זהו רעיונו של אבן, המהווה תרומת ביקורו האחרון למחשבתו המדינית של ב"ג. כוונת אבן ב"מכירה" זו הייתה תכליתית: להוכיח לב"ג את ממשות ערכה של הכרעה אפשרית בעצרת או"ם לגבי התרחשויות ביטחוניות המסכנות קיומנו ועל ידי כך לרסנו מזלזול באו"ם ומהקלת ראש בסמכות המזכ"ל ושליחיו. מדוחו של זאב ניכר כי אבן הצליח בהסברתו.

שאלתי מה בדבר תסבוכת סואץ וכל המרקחה שמסביבה. התשובה הייתה כי ב"ג לא דיבר עליה כלל. העירו אוזנו על כך והוא ענה כי לא נתכוון הפעם לטפל בנושא זה. איזו מידה של אקטואליות ורגישות למאורעות היום!

בערב עשיתי ביקור קצר לארתור, שאינו בקו הבריאות. אותנו ביקרה חנה בבלי וחידשה בזיכרוננו את בלהות החיים בדרום אפריקה - הפחד האופף תמיד את חיי היישוב הלבן ואש השנאה המתלקחת יותר ויותר בקרב המוני השחורים.

 

העתקת קישור