יום ו', 3/8/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ו', 3/8/1956

 

 

יום ו',  3/8/1956

 

כל הבוקר במשרדי המפלגה. תחילה ישיבה קצרה על מימון "מולד". אחריה ישיבה על אופן הצגת עניין "בית ברל" בוועידה. לבסוף ישיבת ועדת העיתונות. בישיבה זו מסר לוי יצחק [הירושלמי] סקירה מעניינת, מאלפת ומדכאה על מעמד המפלגה בעולם העיתונות. תפוצת "דבר" ,38,000 "הארץ" למעלה מ-40,000, "מעריב" 74,000 (בימות חול!), "ידיעות אחרונות" 37,000, "לעצטע נייעס" 25,000. בעוד שתפוצת "דבר" ברובה על ידי מינויים, נשענים שאר העיתונים בעיקר על מכירה חופשית. "העולם הזה" נפוץ ב-19-12 אלף ומספר קוראיו פי עשרה. היעדר עיתון של המפלגה מתיר את הרצועה לשסות בה ולהבזותה, שכן אין לחשוש לתגובה ולהכחשה ישירה. בעיתונות הלא-פועלית עובדים גם חברי מפא"י וגם מלבדם יש עיתונאים המוכנים לקבל הדרכה מהמפלגה. כל האפשרויות הללו מוזנחות ולעומת זה משתמשים כמה מחברי המפלגה בקשריהם האישיים כדי להשמיץ את המפלגה ולעשות פרסום לעצמם.

שוב הייתה המסקנה כי הכרחי עיתון למפלגה ושוב חישבה מסקנה זו להתנפץ אל סלעי שתי הבעיות של צוות ותקציב. נמסר דוח כי בדיקת האפשרות של הוצאת עיתון ערב על ידי ההסתדרות העלתה חרס. כן נמסרה הצעת הרצל [ברגר] כי מוסדות משקיים של ההסתדרות יקימו במשותף עיתון בחינת עסק מסחרי ויבטיחו על ידי הרכב אישי את מרות המפלגה על הביטאון. לבסוף הוטל עלי ועל כסה לבדוק אצל אנשי הכספים אפשרות גיוס כמחצית מיליון ל"י לעיתון מפלגתי מפורש.

מסרתי להרצל ולכסה לקריאה את מכתבו של ב"ג ותשובתי עליו.

כל אחה"צ קראתי בסיפרו של לביא עד שסיימתיו. צפורה הגיעה מירושלים במכוניתה ובערב נסענו לבית ברנר. על אף החום המחניק והנושא הבלתי מרתק היה האולם מלא עד אפס מקום ורבים הצטופפו על הגזוזטרה מזה ובמסדרון מזה. הנשף נערך במסגרת ערבי שבת של בית ברנר. הפותח [ל'] קופרשטיין והמוציא [לאור] יהודה ארז חילקו דבריהם בין חתן הנשף לביני. שלמה ברטונוב קרא קטעים מהספר. דיברתי כעשרים דקה על האיש ועל תקופתו. לביא סיים. לבסוף הייתה מסיבה ל"סגל חבורה" ונתן א' האריך בהערכת הספר.

מבית ברנר נסענו ל[ישראל ושושנה] ברנע בנווה דוד ונפגשנו שם על "כל מיני". משם, אחר חצות, לעדה ומשם הביתה.

 

העתקת קישור