שבת, 9/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  שבת, 9/6/1956

 

 

שבת,  9/6/1956

 

ביקור הרב ניסים, תגובת חרדים (ב"ג, חזיר [משבר חוק איסור גידולו]).

אצל הנשיא, הסיפור, התפעלות רחל.

ארוחת צהריים אצל רחל שוורץ - משה [דיין] וכו'.

אחה"צ לתה וייצמנים [יחיאל ואשתו?] קאופמנים [האדריכל ריכרד קאופמן ואשתו].

עם ארתור לוריא על עניינים, אגב כך [שאל]: הילכו [בכירי משה"ח] לגולדה [לשכנע שלא תסכים להחליף את מ"ש]? אני: בשום אופן.

מפי חנה זמר: על מה רגז ב"ג ב"דבר" [מאתמול] (יצחק נבון [אמר זאת] לחיים שורר): [על שכתב כי]

1) מ"ש אינו מתפטר;

2) לא יהיו שינויים במשה"ח.

אצל אדי גלבר, בארוחת ערב [שוחחתי] עם צפורה: [על] בעיית אבא אבן [המוצע כיועץ מדיני לממשלה]:

1) כפות טובה [מצדו];

2) ניצולו לחיפוי [ע"י ב"ג].

בערב אצל אשכול על הערוץ, אביבה [נגר] על פולה, עם תקוע על ניו-יורק.

 

העתקת קישור