יום ו', 8/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ו', 8/6/1956

 

 

יום ו',  8/6/1956

 

בת"א, העיתונות מלאה - "הארץ" לגמרי כשורה, "דבר" מגמגם.

[כותרת ("דבר"): "משה שרת לא יתפטר", ולהלן: "הידיעות שהתפרסמו על התפטרות מ"ש מן הממשלה אינן נכונות - אמרו בי-ם מקורות יודעי דבר --- לא יחול שינוי במשרד החוץ --- קביעת המועמד לתפקיד מזכיר המפלגה וכל השאלות הנובעות מכך, לרבות השפעתן האפשרית על הרכב הממשלה ומוסדות אחרים עדיין בבירור ולא הגיעו לשלב הכרעה".]

ב"ג'רוסלם פוסט" [ארתור שאול] סוּפֶּר איפכא לשריה [שפירא ב"ג'רוסלם פוסט", במאמר בחתימת א"ש סוּפֶּר: השמועות על התפטרות מ"ש מוקדמות, אין מחלוקת בממשלה בעניינים חיוניים - המדיניות כפי שחזר ואמר ב"ג: שלום טוב יותר אפילו ממלחמת ניצחון; למפא"י דרוש מזכיר חזק מהעילית].

במשרד פראן [פרנצ'סקי?], היפני [מנהל מח' מז"ת במשה"ח היפני].

הודעה מירושלים - מכתב ב"ג בדרך! מי יודע מה זה? איזו השפלה כך להיות תלוי בשיגיונות בני יומם.

זיאמה [דיבון] על ערבים.

סיימתי קריאת נאום חרושצ'וב ["הסודי" בוועידה ה-20 של המפ' הקומ' הסוב' בפב' 1956, שהגיע לידי].

שאול ואח"כ כסה - סיפרתי על [קורות] 48 שעות [אחרונות].

באמצע [הגיע] מכתב [ב"ג]:

 

[המכתב נמצא בתיק צמוד ליומן ומובא להלן:]

 

למשה - שלום רב -                                                                              ירושלים  8.6.56

 

עוד לפני קבלת איגרתך השנייה אתמול יעצתי את גולדה להישאר ולא לנסוע לוועידת ilo כי לדעתי יש לשתף אותה מעכשיו, במידת האפשרות, בידיעת ענייני חוץ. מאיגרתך ראיתי שדעתך שונה, ואין בדעתך לשתף אותה בעצה ובידיעה עד לאחר הודעת התפטרותך. (לא הצעתי אף פעם, וגם לא עלה על דעתי להציע לך "מסירת העניינים לבא במקומי", כפי שאתה כותב). רצונך זה כבודך.

אולם גם לאחר הודעתך זו לא שיניתי דעתי, ומצדי - במידה שענייני חוץ יהיו ידועים לי - אשתף אותה בעצה ובידיעה.

עשיתי ככה עם לבון, וכמה שבועות לפני הימסר לו תפקידו כשר ביטחון באופן רשמי, שיתפתי אותו בכל הדיונים והישיבות, ואני רואה כחובתי החברית והממלכתית לשתף גם את גולדה כ"מיועדת" להיות שר החוץ, בידיעת העניינים, במידה שזה תלוי בי.

מובן מאליו שדעתי זו אינה מחייבת אותך.

 

                       בברכה

                       ד. בן-גוריון

 

עניתי: איזו גזירה שווה [בין גולדה מאירסון ופנחס לבון]! שם הוא [ב"ג] הסתלק והוא בחר ב[פ' לבון כ]יורש, ואילו כאן... שאול: הוא [שאול] משוגע מכל המתרחש.

ארוחת צהריים עם [השגריר] הקנדאי ב"דן", [שיחה] עם דוליק, עיתוני הערב מלאים - "מעריב" הגדיל[:]

[כותרת ראשית: "התפטרות שרת "עוכבה זמנית", ולהלן: "המשבר ביחסי ב"ג ושרת טרם חוסל - זאת גילו הבוקר חוגים המקורבים לממשלה ולמפא"י. העניין נדחה לשבוע-שבועיים ואין להניח כי מ' שרת יישאר בממשלה כשר החוץ. השינוי שחל אמש הפתיע את הקרובים ביותר לרה"מ --- אבא אבן ביטל ברגע האחרון טיסה דחופה לי-ם - הוא נקרא להתייעצות בקשר למינויו כיועץ הממשלה לענייני חוץ עם חילופי הגברי הצפויים --- לפי ,"לוח הזמנים" עמד מ' שרת להודיע על פרישתו בישיבה הקרובה של הממשלה --- על עיכוב פרישת שרת החליט ד' ב"ג לאחר שקיים מגע עם כמה מיועציו. נמסר כי העיכוב בא כדי לשוות לחילופי הגברי בממשלה צורה חיצונית נאותה וכן כדי לא להרגיז את השותפים בקואליציה הממשלתית. סיעות הקואליציה הופתעו --- פ' רוזן, שר המשפטים, ביקר עוד אתמול אצל מ' שרת כדי לקבל ממנו אינפורמציה מכלי ראשון --- גולדה מאירסון, המועמדת למשרת שר החוץ, ביטלה לחלוטין את נסיעתה לז'נווה לוועידת ארגון העבודה הבי"ל].

 

אצל סימה ארלוזורוב, אצל עדה, חולון - ירושלים, קראנו עיתונים - "על המשמר", "הבוקר", "חרות".

משה יובל: קנדה החליטה שלילית על [בקשת ישראל לרכוש מטוסי] "פ-86", שלבי הכניעה הבריטית.

טדי: ב"ג הראה לו חליפת המכתבים [בינינו], היקשה על [תשובתי לב"ג כי] לא הרי [ג' מאיר] כהרי [פ' לבון].

טדי: הן אתה עזבת! אני: הן הוא מינה! לא מוכח כי ימתין לוועידה, אמר לי: המקור [בי"ח] הדסה [שם מאושפזת פולה ב"ג].

 

[פתק בכתב ידו של זלמן שז"ר, לא חתום ולא מתוארך, שנמצא בתיק צמוד ליומן, מובא להלן]:

משה, קראתי את דבריך [בישיבות ועדת ה-9?] אני מודה לך בעד גילוי הלב והאמון ועוד. לפני שנה כתבתי לבן-גוריון ותבעתי ממנו להמשיך את עבודתכם המשותפת.

כעת - המצב אחר. כל זמן שב"ג ראש הממשלה אין להשאיר את המצב הקודם. כלה ונחרצה. ואשר לעבודתך ולמעמדך בעולם הבין לאומי - לא הסחתי את דעתי מזה. האמינה לי.

מה שעשו כעת זה לתקופה מסוימת, אולי לשנה שנתיים. והחיים בהתפתחותם עוד ישיבו אותך למשמרת רמה במדינה.

 

העתקת קישור