יום ה', 7/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ה', 7/6/1956

 

 

יום ה',  7/6/1956

 

מה יאמר לי ב"ג? התעוררתי ב-7.15, כעבור 5 דקות צילצל יצחק [נבון]: שיחת טלפון עם ב"ג ב-8.15.

[בשיחה - בגלל] הדליפות [על ההתפטרות] בעיתוני הבוקר [הכותרת ב"דבר": "שרת יעבור לעבודה במפא"י?" ולהלן: "ייתכן שדבר זה יגרור אחריו פרישה מתפקיד שה"ח"], ביקש [ב"ג] דחייה [של ההתפטרות] עד לוועידה [השמינית של מפא"י]. [הייתי] פעור פה! [שאלתי את עצמי] מה זה - חרטה או בקשת נוחות? [ב"ג אמר כי רצונו] להגיש [למפלגה, לכנסת] תמונה שלמה [של החילופים בצמרת מפא"י]. [חשבתי כי] זה [נכון] אם [ב"ג פועל בעניין זה] רציונלית. אני [לב"ג]: מה פירוש [דחיית ההתפטרות]? איך אעבוד [בינתיים]? [איך אוכל לעסוק ב]הכרעות, מינויים, הבטחות, [תוכנית נסיעתי ל]יוגוסלביה? הוא מיישב ומתרץ. אני: הן נפלה בינינו הכרעה, אין להקפיא, יש לבצע. הוא: כרצונך, אבל וכו'. ויתרתי על [הודעת ההתפטרות] הבוקר - לא על יום א'. חזרתי והירהרתי: זאת אומרת [שב"ג מבקש] להכניס התפטרותי למעטה [של] סידורי מפלגה - לא אתן ידי לַבְּלוֹף.

[השורות להלן, רשומות בכתב יד, נמצאו בתיק צמוד ליומן, בתחתית העתק מכתב מ"ש לב"ג מ-6.6:]

 

לב"ג - לאחר שיחתנו הבוקר:                                                                             7/6

 

1) בשיחתי היום עם רוזן לא אוכל לכחד ממנו את האמת, לא רק לגבי עצם החלטתי להגיש התפטרות אלא גם לגבי סיבותיה.

2) במידה שיש לחשוש לזעזועים בקואליציה, דומני שדחיית הצעד הפורמלי רק תרחיב את הפתח לקראתם, שכן תיתן שהות לתביעת בירור ולאזהרה על מסקנות וכו'.

 

                       שלך

                       מ.ש.

 

במשרד פרצו ארתור לוריא וגדעון רפאל ועצתם - [המתן בהתפטרות] עד לוועידה! כיוונו לדעת גדול [ב"ג].

[ההצעה לדחות ההתפטרות] בעיקר משום העיתונות, בריונות שְׂרָיָה שפירא ב"ג'רוסלם פוסט" - קשר [את ההתפטרות] ב[החלטה האנטי-ישראלית] במועב"ט, [שלדבריו היא פרי] כישלון מדיניותי.

שיחה עם משה טוב - וידוי ולא הכל גילה, הטפתי מוסר.

הזמנת זיאמה: התחנן כי אקבל [דחיית ההתפטרות], אח"כ שוב השלושה [לוריא-רפאל-הרצוג] – הנימוקים. צפורה השתתפה [בדיון], הודעתי ליצחק, [החלטנו] לעכב [הבאת] אבא [ארצה] - לא לעכב [צאת] גולדה [לוועידת ארגון העבודה הבי"ל], טלפונית עם ב"ג - משהו על התייעצויותיו, [ביקש שאתחיל לשתף את] גולדה [בענייני משה"ח] - דחיתי נמרצות - כתבתי [לו].

[העתק המכתב, בכתב ידו של מ"ש, נמצא בתיק, צמוד ליומן ומובא להלן:]

 

לב"ג - בעקבות שיחתנו הטלפונית                                                                    7/6/56

 

אם כוונתך לגבי גולדה היא כי מעתה אראה בה "שרת חוץ מיועדת" ואמלך בדעתה בכל עניין שאני קובע עכשיו והעשוי לחייב אותה לכשתגיע לכהן במקומי, אזי עלי להבהיר באופן מוחלט כי איני מוכן לכך. כל עוד אני שר חוץ אנהג כאשר נהגתי עד כה ולא אסכים לשום שינוי במשטר ההתייעצויות הקיים. מסירת העניינים לבא במקומי תבוא  ל א ח ר  ההודעה על ההתפטרות ולא לפניה.

כיוון שרק על יסוד הנחה זו היבעתי הסכמתי לקבל הצעתך בדבר דחיית ההתפטרות, איני רואה כל סיבה לביטול השתתפותה של גולדה בוועידת ilo.

 

                       שלך

                       מ.ש.

 

[ב"ג] ניאות לדחות בוא אבא, הברקתי לו.

[שיחה עם] פנחס רוזן - גיליתי טפח, כיסיתי שבעה.

התפרקה המתיחות, המשרד רוגש וכובש, עיתונאים צבאו בלשכה, ראו כי אני מתייעץ ומשלח מכתבים בראש הממשלה אך החזיקו מעמד.

אחה"צ לתל אביב, ארתור לוריא - גם קמבודיה [החליטה לכונן קשרים דיפלומטיים עם ישראל (אחרי שעשו זאת ציילון ולאוס)]! ישיבה על גרמניה, אח"כ דוח לנחום [גולדמן], איסר - שַלַמַה לא התפטרתי קודם, [הביא בנוסח המלא של] נאום חרושצ'וב בוועידה ה-20 של המפ' הקומ' הסובייטית (פב' 1956), שהושג ע"י ישראל].

[עם גרשום] שוקן: סיפרתי משהו והקהיתי כל חוד, שום משבר מאחורי כותלנו.

לדירה עם צפורה, בערב זאב שרף - סיפרתי [על השתלשלות ההתפטרות], שיבח הוויתורים [שלי], [אמר כי] טוב שלא [היה דיון ב]"מדינית" [שהיה עשוי להסתיים לא בהתפטרות מ"ש] - [כלומר] אישור פיטורי!

אצל עדה - חזרנו ברגל.

 

העתקת קישור