יום ד', 6/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ד', 6/6/1956

 

 

יום ד',  6/6/1956

 

בבוקר ארתור לוריא על הכנות לעצרת, [מוריס] פישר, [משה] טוב - הרגשה כי כל החוטים נקרעים והעניינים הולכים לאיבוד, [החלטנו על] החזרת המנכ"ל [ארצה מסיורו לאור חילופי הגברא הקרובים בראשות משה"ח; א"ל] החניק דמעות.

[מונסיניור ג' גוסטב] פרנצ'סקי [במשרד] למטה - זקן מוזר.

עם ארתור לוריא, גדעון רפאל ויעקב הרצוג, סיפרתי קורות אתמול, שוב דמעות [אחד מהשלושה אמר:] never admired you mor [מעולם לא הערכתי אותך יותר].

פרידמן על קובה בירושלים.

בכנסת - לב"ג על [חשיבות הושבת שגריר קבע ישראלי ב] ציילון [תחת שג' מואמן היושב ברנגון], [ב"ג] שלח [בעניין זה] מברק לאו נו, [זלמן] סוזאייב [דיבר] על [החרפת ה]חרם, [מנחם] בגין על [חידוש] משפט הרצח [של חיים ארלוזורוב], הודעת [שר המשפטים פ'] רוזן [על דחיית הצעת בגין-"חרות"], עם [ישראל] ברזילי על שונות, [ישראל] בר יהודה פנה - אין להם מושג [על ההדחה]!

למשרד - שוב השלושה: [הצעה בדבר] התפטרות [צמרת משה"ח], הזמנת אוברי [ארצה] - בעד ונגד.

הביתה עם דוד הכהן, [הציע] הצעה טפשית - [שאתפנה] לשנה [לכתוב את הספר על אבי], חקר על [בעיות] דירה, מכונית, [ו]תקציב [אחר ההתפטרות], [דוד] היה נהדר.

ניירות, ב-4.30 אצל ב"ג: [דיבר על] מברק לאוברי, יותר אף מילה, נסעתי למשה"ח והרצתי [המברק], חזרתי הביתה וכתבתי [לב"ג]; מכתב מצורף [העתק המכתב נמצא בתיק צמוד ליומן ומובא להלן:]

 

לראש הממשלה,                                                             6 ביוני 1956

 

אני מניח כי הזמנת אבן להתייעצות אינה באה לשנות את לוח הזמנים, והוא:

ביום א' 10 ביוני בבוקר אודיע לממשלה על התפטרותי - אם בתחילת הישיבה או בסיומה, כראות עיניך:

בו ביום, לאחר הישיבה, אגיש לך את התפטרותי בכתב;

למחרת היום, ביום ב' 11 ביוני אחר הצהריים, תודיע על התפטרותי בכנסת;

עם מסירת ההודעה בכנסת תיפסק כהונתי כשר החוץ.

בדעתי להודיע על ההתפטרות לנשיא בשבת.

 

טלפון לקובי [על ההדחה], הכתבתי לרוחמה תדריך למנכ"ל למוסקבה, יצחק [נבון] שאל אם יוכל ב"ג לבוא: דחיתיו.

ב-9 [מנהיגי איגוד מקצועי] אמריקנים - שיחה נפלאה, בטלפון: דליפה! "מעריב" מדווח כי החריפו יחסים, התפתחויות דרמטיות

 

[כותרת ב"מעריב": "החריפו יחסי ב"ג ושרת" ולהלן:]

"... הדיונים בצמרת מפא"י על בחירת מזכיר ועל חילופי גברי במשה"ח הגיעו למבוי סתום --- היה נדמה כי מ"ש ייעתר להפצרות ויקבל על עצמו את תפקיד המזכיר, דבר שהיה מביא בעקבותיו את מינויה של ג' מאירסון לשרת החוץ, אולם [---] שוב הודיע מ"ש על סירובו לקבל את תפקיד מזכיר מפא"י --- ראשי מפא"י חוששים שאם לא יישבר הקיפאון עלול מצב זה להביא להתפתחויות דרמטיות בעתיד הקרוב ביותר, שיחרגו מן המסגרת המפלגתית [הכוונה להתפטרות ב"ג] [---] דב"ג הגביר תביעתו כי מ"ש יקבל את תפקיד המזכיר לאחר שג' מאירסון טענה כי המעמסה של מזכירות המפלגה תהיה כבדה מדי בשבילה, אך היא לא תסרב לקבל את התפקיד אם המפלגה תעמוד על כך".

 

הרצל ברגר: [ב"ג החליט שההתפטרות תהיה] "ביום א!" - (שמע ממשרד ראש הממשלה), [פנחס] רוזן שאל [אותי לאמיתות השמועה] - דחיתיו למחר, אחר כך [באו] אביבה [נג'ר] וחנה [זמר], אביבה שמעה [על ההתפטרות הקרובה] מפולה, חנה מלאה חרדה, דודיק ומירה [באו], ניתחתי [באוזניהם]: [ב"ג מדיח אותי כדי] ללמד [אותי] לקח, התנקם זוג בזוג [דוד ופולה ב"ג במשה וצפורה שרת (רמז לחלקה של פב"ג בפרשה, לדעת מ"ש)]; יותר ויותר [מתבהרת לי] כל הזוועתיות של הצעד: לזרוק אותי ועכשיו!

 

העתקת קישור