יום ג', 5/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ג', 5/6/1956

 

 

יום ג',  5/6/1956

 

איחרתי קום, למשרד [החוץ] למחצית שעה קצוצה, הצבעה במועב"ט אמש [בדיון על א"י] - כניעה מחפירה [בהצבעה פה אחד נתקבלה העמדה הערבית ונמחקו מהצעת-ההחלטה המילים: "הסדר של שלום על בסיס איתן, שיתקבל על דעת שני הצדדים"], בישיבת הבוקר [של הסגל הבכיר במשה"ח] הוצע כי אפרסם הודעה [על החלטת מועב"ט] - מתי [אפרסם -] ואין קרקע לרגלי.

התכוננתי חטופות ל[וועדת] חוץ וביטחון, [קיבלתי] הזמנה ל"חברינו" ב-6, חלף כבזק הרהור: [הזימון בא לשם קביעת ה]התפטרות?

בוועדת חוץ וביטחון [נכח] גם ב"ג, נראה מתוח, סירב לדבר, כאילו [שתק בהפגנה] נגד בגין, אך לא [בגלל] זה בלבד [לפי מ' דיין ("אבני דרך", ע' 209) "נדהם" ב"ג 'מחוסר כנותו' של מ"ש [על שהציע את עצמו לתפקיד מזכ"ל מפא"י וחזר בו]; "בעבר לא הטלתי ספק ב'אינטגריות המוסרית שלו', אמר ב"ג והודיע לחבריו בממשלה כי לא יוכל עוד לעבוד עם מ"ש במיסגרת הקיימת"], סקרתי [דיון והחלטת] מועב"ט ונשק, ויכוח רב, בגין הסתער על עזה, ערוץ, אילת, דרש ויכוח, עניתי ברמז על ערוץ לגבי אפשרויות אחרות.

בבואי הביתה: ספיר רדף אחרי - היוכלו הוא וזיאמה לראותני ב-3? [עניתי] הן. ישנתי 10 דקות והקיצותי, אמרתי לצפורה: [השניים] יבואו לדרוש כניעתי.

ב-3 [באו] השניים: אני [הקדמתי ואמרתי:] "באתם [לבקש] כי אֶשָחט ולא אוציא הגה?" [אמרו:] הן. והסבירו. [כי] ברור כי [ה]התפטרות [בלתי נמנעת], [שכן] מה בצע [בפתיחת מאבק וויכוח בוועדה המדינית שתיאנס להחליט כרצון ב"ג ולא תדון במחלוקת לגופה]? [אם אשתוק ואקבל את הדין] רק יגדל כבודי, אני: [זו] בעיית המפלגה, אך לא אני אלחם בעניין הנוגע לי, רק תנאי: אל [תהיה שום] סחבת [בהליכי ההתפטרות] - א' בממשלה, ב' בכנסת, ג' לא עוד; הלכו.

 

[בראיון ב-1972 עם מ' בר-זוהר, המובא ב"ב"ג" ג', ע' 1190 ומועתק משם, סיפר פ' ספיר על אירוע זה כלהלן:]

"פתאום קיבלתי טלפון. על הקו היה יצחק נבון, שאמר לי: "אם עד שעה חמש שרת לא מתפטר - ב"ג עוזב את הממשלה וחוזר לשדה-בוקר". ספיר ערך בדיקה מהירה. נתחוור לו כי תחילה צילצל י"נ לאשכול, שיודיע את הדבר לשרת. א' סירב. אח"כ טילפן נ' לזיאמה ארן, אך גם הלה סירב תחילה; ובסוף ניאות להביא את האולטימטום לשרת, אך בתנאי שספיר יתלווה אליו.

ב-2 [צ"ל ב-5] ביוני בשעה שלוש אחה"צ נכנסו ז"א ופ"ס אצל מ"ש. כשראה את ס' וא' [על סף הדלת] שרת [כבר] "התפוצץ". הוא "ידע שזה הסוף", ואז התפרץ בצעקה; "אני יודע למה באתם - לשחוט אותי! אני מסכים!"

פ"ס הביט בז"א ואמר לו: "זיאמה, עכשיו מהר אַרוֹיְס!"; החוצה ביידיש].

השניים נחפזו לביתו של ב"ג לבשר לו כי שרת נכנע ויתפטר."

 

ב-3.30 - [דוד] לנדור [מנהל לישכת העיתונות הממשלתית] ויעקב, [סיפרו על] שיחות ב"ג עם [ג'וזף] אולסופ, [אשר] גילה עניין [גם לגבי נושאים מדיניים] מחוץ לערוץ, התפקעתי [על אי-שיתופי] - וממילא כיסה [ב"ג] השטח, ובכלל מי אני עכשיו?

שוב זיאמה ופנחס: ראוהו [את ב"ג] ואמרו [כי ההתפטרות תחולל?] מאבק בפנים, [ב"ג] שתק 10 דקות, הלכו.

אח"כ טלפון מיצחק [נבון]: הישיבה [של "המדינית"] בטלה.

[ר' ב"ב"ג" (שם): "ב"ג לא אמר מילה. רכן לפנים, הניח ראשו על שולחנו וכיסה אותו בידיו. נשאר יושב כך ללא זיע. א' וס' נבוכו, זזו אל כיוון מדפי הספרים. --- כך חיכו כעשר דקות והזקן יושב מולם, ראשו מוכנס בתוך ידיו והוא אינו זע ואינו מוציא קול; 'בוא נסתלק מכאן', אמר ס' לז"א"].

 

ביטלתי [פגישתי המתוכננת עם אולסופ], אח"כ חזרתי [בי], טילפנתי אליו ל"דוד המלך", 6-4.30 שיחה איתו, רשם הרבה.

יצחק [נבון] עם טיוטת מברק לאבן, לראשונה דיבור מפורש על גולדה [כיורשת שר החוץ], תגובתי.

ארוחת ערב אצל [הרב נסים] הראשון לציון.

סימפוזיון [על קריאת] אוברי [ארצה] פתק מיצחק [נבון (לא נמצא)] - אל הַבְרֵק לאבא, יתייעץ על מחר.

אורוגוואים אצלנו, ניירות, דוד וטדי - סיפרתי ההשתלשלות, שיחת דוד עם ב"ג: ורמינהו [(והרי זו סתירה)], טדי: גולדה [הייתה] עד הערב אצלו [אצל ב"ג] וכאילו סירבה [להתמנות שר חוץ. ב"חיי", ע' 209 סיפרה ג"מ:

"[---] הדבר לא עלה על דעתי מעולם [---] אמרתי לו [לב"ג] גם שאינני רוצה להיכנס בצורה זו לנעליו של שרת. אבל ב"ג לא היה מוכן לשמוע את השגותי. 'זהו זה', אמר - וזה היה זה." [---],

 

מועמדים ל[כהונת שגריר ב]וושינגטון - אהוד, דוד, יגאל ידין.

צפורה לדוד: [על] שערוריית המפלגה - [מ"ש נאלץ לפרוש מהממשלה] בלי בירור [לפני כן] ב"מדינית"; מה יאמר שאול [שהציע בירור ב"מדינית"]? אני לדוד: הנה מדוע לא הסכמתי להיות מזכיר - [כך הייתי אנוס להיות] אחראי לדמוקרטיה ומחפה על ההתעללות בה.

 

העתקת קישור