יום ב', 4/6/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ב', 4/6/1956

 

 

יום ב',  4/6/1956

 

אחה"צ עם נג'ר, בזבוז הנשק העדין ביותר, סיפרתי לשאול ההשתלשלות, רק אגב הסיפור הבינותי המפליץ בהתנהגות ספיר ואשכול, שקיבלו דין יציאתי ללא ערעור, הוקעתי הרודנות [של ב"ג].

שאול: "הצעה מזויפת" ([על] ב"ג [שהציע את] עצמו [לתפקיד] מזכיר [מפא"י] בתנאי [שמ"ש יהיה רה"מ אך לא שר חוץ וביטחון]).

יעקב [הרצוג] על שיחתו עם ב"ג - [ב"ג] "אינו יכול לאמר" [מדוע הכרחית לדעתו הדחת מ"ש] הוא בטוח כי [אם יאמר] ידברו [וידליפו].

ישיבת ועדת 9 עם השרים [של מפא"י] - [שררה ה]הנחה כי אינני [נשאר שר החוץ], ספיר: [מ"ש] יקדיש זמן רב [למפלגה], ב"ג: אף הוא [עצמו יקדיש] ואח"כ על נמיר [כשׂר-מפא'" החדש] בממשלה, (יש פתק [לא נמצא]), איש לא עורר [השאלה מי יהיה שר החוץ אם אתפטר], פתק כסה [לא נמצא]: מדוע איני מעורר [שאלת מיהותו של שה"ח], תשובתי: חיכיתי, אם לא [יעורר אחר] - אני [אעורר) בסוף, בסוף עוררתי (יש פתק [לא נמצא]).

ב"ג: נכון [הנוטל] (אחריות) [להתפטרות, מסַכן קיום הממשלה], אישר חשש ל[המשך ה]קואליציה [בהתפטר מ"ש], ועדה מדינית [תתכנס ותחליט בעניין ביום] ד' ב-4, אח"כ בחדרו [ב"ג אמר] לי: אוכל רק לאמר, כי הצעתי עצמי [לתפקיד מזכ"ל מפא"י] בתנאי שאוכל להזדהות [עם מדיניות הממשלה], התחיל ויכוח [על נוסח הודעת ההתפטרות]: [אמרתי:) ובכן [בהודעה על ההתפטרות מתפקיד שה"ח] אומר: נוצר מצב [שאינו מאפשר המשך הכהונה] וכו', ואם ישאלוני אומר כי איני יכול להגיד [מהו בדיוק "מצב" זה], ב"ג: זאת - לא, [אמור מה שברצונך]. [עניתי:) ובכן? החלטה היא החלטה, ואם זה [הוויכוח ב"מדינית" בעקבות ההודעה] יהפוך מה שדובר שם? ב"ג: [זה יהפוך] לא רק מה שדובר שם, [אלא יותר - רמז כי הוא יתפטר אם לא תתמלא מישאלתו, המעתיק את האחריות לאי-משבר אל כתפי מ"ש], הכנסתי שאול [אל ב"ג] - הלכתי הביתה, טילפנתי להרצוג כי איש לא דיבר.

האישה מאורוגוואי.

אחר כך בא שאול: [סיפר שהוקמה] ועדת מישנה.

דודיק - [שיחה על ה]פלשים [מ"ש שלל עקרונית העלאת הפלשים; הן הטיל ספק ביהדותם וחשש לפילוג כיתתי בישראל בגינם כלגבי הקראים והשומרוניים, הן ניבא לחיכוכים בלתי נמנעים בשל שוֹני יתר גנטי], עם דודיק עד אחרי אחת.

שכבנו ב-2.

 

העתקת קישור