יום ה', 31/5/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ה', 31/5/1956

 

 

יום ה',  31/5/1956

 

בבוקר קמתי [ב] katzenyammer- [הירהרתי: אם לא אתמנה מזכ"ל ואשאר בתפקידי] מה מעמדי כשר חוץ כשאין המפלגה מאחורי? הגעתי למסקנה על החלפת ציר בציר ומוסד במוסד.

אצל האנגלים [בשגרירותם] - [חילקתי] נזיפה ל[ציר ה]יוגו[סלבי על עמדת יוג' במועב"ט בדיון על נושא א"י, שסיכם שליחות מזכ"ל או"ם לאזור], שיחה מניקולס על מזכירות.

עם א"ל [ארתור לוריא] לקרייה - דרש השפעה פעילה.

לארוחת צהריים ב"שרון", נחנו.

לרחובות לברית [נכד יעקב] עצמון.

לבית הקברות [לקבר א' ניסן] ואחר כך סימה [אשת א' ניסן], חבל "נגב" (את ב' או נ'?).

לדירה, ל"הבימה", [בן-ציון] דינור נגד [התמנותי כמזכ"ל מפא"י].

לבית [חנה] רובינה: [אהרן] זאב נגד [כנ"ל].

חזרנו ב-2.30 ואז כתבתי לכסה [תשובה שלילית סופית (המכתב לא נמצא)].

שכבתי ב-3.

 

העתקת קישור