יום ג', 29/5/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ג', 29/5/1956

 

 

יום ג',  29/5/1956

 

[נופש] ב[מלון] "השרון".

כתבה [של "סופר מיוחד"] ב"הארץ" עלי כמזכיר המפלגה ["דנים במועמדות מ"ש לתפקיד מזכ"ל מפא"י --- אין יסוד להשערה כאילו רה"מ מבקש להיפטר משה"ח"], דרך ארץ [כלפי מ"ש?], פגיעה בגולדה ["אנשים מסוימים במפא"י היו מעדיפים את שה"ח לתפקיד המזכ"ל משום שלדעתם יש לו - ולא לשרת העבודה - המטען האינטלקטואלי הנחוץ למילוי השליחות הזאת"]

חשדתי בדוד הכהן [כמקור לכתבה?].

מועב"ט - הערבים [יוצאים] להתקפה, הוריתי להתקיף.

ארוחת צהריים עם [ראובן] ברקת: [טענותיו]

1. רודנות [ב"ג];

2. אשאר [אם אהיה מזכיר מפא"י?] בחלל ריק בין ב"ג [כרה"מ] ולבון [כמיועד לכהונת מזכיר ההסתדרות];

3. [לדעתו] עלי לפסוק [להודיע נחרצות שאיני נכון להיות מזכ"ל?];

הכביד מאוד הן בהטלת היהב עלי הן בתיאור התוצאות [של היותי מזכ"ל ופרישתי ממשה"ח].

השגיתי פַטַלית בהציעי עצמי [לתפקיד מזכיר מפא"י]? יותר העמקתי בתהום: מה כוחי להרים [את מפא"י] - [בעיות] כספים! - צרות צרורות - [בעיות] חוסר עבודה.

בכל זאת ישנתי אחה"צ שעה.

לתה בבה [אידלסון], הצהרת נאצר על צבא פלשתיני ["שהוקם השנה ברצועת עזה וייעודו לשחרר פלשתינה מידי היהודים"], [הוצאתי] הוראה לפנות [בעניין זה] למועב"ט ולפרסם, ניירות, כתבתי לרה"מ [תגובה] על מכתבו לאבא משלשום בעניין הדוח של מזכ"ל או"ם:

 

אל:      ראש הממשלה                                                       ירושלים, יט' בסיון תשט"ז

מאת:   שר החוץ                                                                29 במאי 1956

                                                                                         35/5/56

 

הנני להעיר על מכתבך לשגריר אבן מ-27 בח"ז בעניין הדו"ח של המזכיר הכללי לאו"ם.

בעיקרו של דבר תהיה זו חזרה על דברים שאמרתי בעל-פה בישיבת הממשלה האחרונה בעקבות הרצאתך על הדוח.

הקיטרוגים הצודקים על המרשילד הם חמורים למדי ומוטב לא להחלישם על ידי תוספת האשמות המחטיאות את המטרה.

כשאתה כותב בעמ' 4 "אולם בדוח שהגיש (המרשילד) למועצה נדרש מאיתנו הפינוי מ"ניצנה", אתה קובע עובדה אשר לדעתי נבצר ממך לבססה על פי הכתוב בדוח.

הפרק בדו"ח על הסעיפים 7 ו-8 של הסכם שה"ן עם מצרים מסתיים לא בדרישת פינוי, אלא בציון ההנחה כי ביצוע סעיפים אלה "חייב למצוא מקומו במקושר לצעדים אחרים שייעשו לשם הגשמת מטרותיו של הסכם שביתת הנשק".

לפני כן נאמר: "קיבלתי הבטחות מפורשות משני הצדדים על נכונותם לבצע את הסעיפים 7 ו-8 במסגרת החזרתו המלאה של מצב העניינים אשר הסכם שביתת הנשק שם לו למטרה".

לדעתי, על ידי צורת ניסוח זו מילא המזכ"ל, אומנם לפי דרכו, את ההבטחות שנתן לנו במהלך השיחות. הוא אמר כי יציין את בעיית הסעיפים 7 ו-8, לא יגיע לידי מסקנה לגבי ביצועם וירמוז כי הדבר תלוי במילוי תנאים מסוימים מבלי לפרש את עניין השיט.

הוא יכול בהחלט לטעון כי בדיוק כך נהג.

אומנם הוא ראה להכניס בין הנספחים את תזכירו של ברנס בדבר אופן ביצועם של אותם שני הסעיפים. אפשר להתרעם על פירסומו של מיסמך זה ומוצדק לראות בזה כוונה לתת למועב"ט פתחון-פה להיטפל בדיוניה לעניין שני הסעיפים. אבל מכאן ועד לקביעה כי דו"ח המזכ"ל דורש מאיתנו פינוי ניצנה - רחוקה הדרך. נספחים אינם מהווים חלק "מיבצעי" של הדוח; והמזכ"ל יכול לטעון, במידה מסוימת של היגיון, כי הוא צירף את התזכיר כדי להראות כיצד יבוצעו הסעיפים לכשיגיעו הדברים לשלב של ביצוע, אבל לא הייתה כאן שום כוונה מצדו להציג את הדרישה על ביצועם של הסעיפים.

לאור ניתוח זה מובן ממילא כי איני גורס בשום פנים את מסקנתך בעמ' 4 כי יש כאן מצד המרשילד "מעילה גסה בהתחייבות מפורשת". עד כמה שיש להבין מהפיסקה האחרונה באותו עמוד, כוונתך להתחייבות המזכ"ל לא להתנגד, אלא אפילו לתמוך בהחזרת צה"ל לניצנה במקרה שלאחר הפינוי לא יקיים נאצר הבטחתו בדבר חופש השיט, או יקיים ויחזור לסורו. אם כך הדבר, במה יש כאן ההכחשות להתחייבות? כלום בא המרשילד לדרוש יציאתנו מניצנה ללא קשר עם חופש השיט? כלום הסכים נאצר להימנע מהפרעות לשיט? כלום הסכים וחזר בו? כלום התעוררה השאלה בדבר  ה ח ז ר ת  צה"ל לניצנה והמרשילד לא עמד בדיבורו? התשובה על כל שאלות אלו שלילית וע"י כך נשלל היסוד מהטענה על הפרת התחייבות.

 

בחצות עם צפורה, [סיפרה על] שיחתה עם דוד [אמר לה כי תפקיד מזכיר מפא"י], פשוט לא בשבילי - התרשם [כי] כנראה עניין [גורל] משה"ח [בהיעדר מ"ש] לא כל כך מדאיג [אנשים].

עם חנה זמר: [סיפרה כי] בבה [אידלסון] נגד [מינוי מ"ש למזכ"ל], [מאיר] ארגוב [אמר לה עלי]: [אהיה מזכ"ל] רק ברצוני, [ב"א] סידרה מועמדות יוסף [אלמוגי למזכ"ל מפא"י?] [כדי] להניא [מרדכי] נמיר [מתמוך במ"ש כמזכ"ל, שכן במקרה זה יצא נשכר מההתפטרות?]

 

העתקת קישור