יום א', 27/5/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום א', 27/5/1956

 

 

יום א',  27/5/1956

 

[לימים 21-26.5 לא נמצאו תרשומות או ראשי פרקים]

 

אמש חזרנו לירושלים - צפורה מביקור בחמדיה לרגל יום הולדתו של חיים ואני ממלון "השרון" בהרצליה. בבואי מצאתי את הבית ריק - צפורה הלכה לקונצרט של מקהלת "רינת", שבה רוננת הלה שלנו. קראתי את רוחמה והכתבתי תדריך למנכ"ל המסייר במזרח אירופה לקראת שיחותיו בבירות. משחזרה צפורה סיפרה לי עולם ומלואו על חיים בחמדיה המחולל מהפכות בענף הדיג. ישבתי אחר כך על חומר כמוס שנתקבל בנוגע להכנות של שלוש מעצמות המערב לקראת כנס מועב"ט והגעתי למיטה ב-2.

בבוקר הוכרחתי להשכים קום. גירעון השינה אשר הקטנתיו במקצת בימי שהותי ב[מלון] "השרון" הוגדל מחדש.

אמש בחצות טילפן זאב ש"ק להודיעני כי זה עתה דיבר איתו גרוס מ"הארץ" ושאלו אם יש אמת בשמועה כי אני עומד לפרוש ממשרד החוץ ולהתמנות מזכיר למפלגה. זאב הכחיש זאת.

אך הבוקר הופיעה הידיעה בעמוד הראשון של "ג'רוסלם פוסט" ["מ"ש מועמד למזכ"ל מפא"י, ג' מאיר - לשה"ח, מ' נמיר - לשר העבודה, פ' לבון - למזכ"ל ההסתדרות"], אגב הסברה מיושבת, כביכול, שאין בהעברה זו מתפקיד לתפקיד שום הורדת קרן. היה ברור כי במוקדם או במאוחר ידלוף העניין לעיתונות ואפשר היה להתפלא על שנשמר בסוד עד כה. צפורה סיפרה כי כל חמדיה משיחה בנושא זה (אגב, דעתם של חיים וחבריו כי עלי לקבל את המשימה). אף על פי כן גרם לי הפרסום הֶלֶם-מה.

הבוקר היה דחוס. ניגשתי אל ב"ג להציע לו רעיון. מדובר על נסיעתו לארה"ב להגברת המאמץ הכספי לשם רכישת נשק. יוספטל ופרס נשלחו לשם על ידיו ועכשיו תובעים העסקנים את בואו וטוענים כי השתתפותו תבטיח  15-50מיליון דולר נוספים.

 

[מ"ש לא סיים את עיבוד ראשי הפרקים שהכין ליום זה, ויתרם מובאים להלן:]

 

פרסום ב"ג'רוסלם פ'", אחר כך ב"מעריב" - המשרד כמרקחה

 

[כותרת ב"מעריב": "שרת - מועמד כמזכיר מפא"י" ולהלן:]

"בצמרת מפא"י מתגבשת תוכנית לריאורגניזציה כללית בהנהגת המפלגה ולשם חיזוק ההנהגה מזכירים אף את שרת-העבודה או שר-החוץ כמועמדים לתפקיד מזכיר המפלגה. שני המזכירים הכלליים של מפא"י, ח"כ י' כסה ור' בש כבר הודיעו כי לא יעמדו שוב לבחירה בוועידת המפלגה הקרובה לתפקידים של מזכירים כלליים. במקרה שמ' שרת ייבחר לתפקיד זה, יתפטר מתפקידו כשר החוץ. כמועמדים הראשיים לתפקיד שר החוץ מזכירים במפא"י את ג' מאירסון או שגריר ישראל בארה"ב, א' אבן. חוגים מקורבים לשר החוץ אמרו הבוקר, כי עוד לפני שלושה חודשים הועלה במוסדות מפא"י הרעיון, כי מר שרת יקבל לידו את תפקיד המזכיר הכללי של מפא"י. כרגע אין דיון על כך, אולם אין זאת אומרת, כי הרעיון לא יועלה מחדש. אם ג' מאירסון תעזוב את משרד העבודה, יתמנה המזכיר הכללי של ההסתדרות, מ' נמיר, כשר העבודה החדש, ועל מפא"י יהיה למצוא מועמד חדש לתפקיד המזכיר הכללי של ההסתדרות, המועמד בעל הסיכויים הוא ח"כ פנחס לבון".

 

במוצ"ש עד 2 - ניירות על מועב"ט.

יום א' בבוקר אצל ב"ג על [רעיונו להיפגש עם] נהרו ו[רעיוני על] נסיעה [שלו] לארה"ב,.

אח"כ במשרד עם אורגוואי, התכוננות חטופה לדוח.

בישיבת הממשלה [דיווח] ב"ג על המרשילד, השגותי - ערעור עמדתו והערכתו; התפרעויות [בגבול] ירדן - [ניתנה] הוראה להכין תוכניות זעירות: ובכן זה אפשרי [לבצע פעולות-גמול קטנות-ממדים]! אריה אילן על הר הצופים, סמיר [ריפאעי, ר"מ ירדן] פנה.

אצל הנשיא עם ב"ג על סיורי הר הצופים, שוב מנעתי דמים.

אחה"צ עם [שלמה] קדר על אסירי ציון [במזרח אירופה], עם ראובן שילוח על עניינים ברומו של עולם.

ב-7 ישיבת ועדת התשעה [גוף שנקבע ב-10.4.56 ע"י מזכירות מפא"י הרכבו: דב"ג, מ"ש, ג' מאירסון (מאיר), ש' אביגור, י' כסה, מ' נמיר, פ' לבון, ר' בש, ע' גוברין, כדי לברר לקראת ועידת המפלגה אם להציע בחירת שר לתפקיד מזכ"ל המפלגה, ובמקרה חיובי לקובעו ולהסדיר את חילופי הגברי המתחייבים מצעד זה (כחברי הוועדה המצומצמת - ועדת הארבעה - של ועדת התשעה נבחרו דב"ג, ש' אביגור, י' כסה, ז' ארן)].

הצעת ב"ג על [בחירת] חבר אחד [כמזכ"ל], [הוצע] מועמד שלישי [בנוסף למועמדות מ"ש וג' מאיר], מדוע לא נקראו [לישיבת ועדת ה-9 כל] חברי הממשלה [של מפא"י ("חברינו")?] הוזמנו ובאו חמישה, הודעתי [המסתייגת, וככל הנראה לא נחרצת, נגד המינוי] והודעת גולדה [מסתייגת, אך תקבל דעת הסיעה?].

לפני כן: ב"ג הירצה ומנה יתרונותי [לתפקיד המזכ"ל] אגב לטיפה דוּבִּית לגולדה, אשכול מציע עצמו ל[כהונת מזכ"ל], פנחס [לבון נהג] בחוכמה [ושתק?], [קדיש] לוז [נוטה] לאשכול [כמזכ"ל], פנחס [לבון] לי - האומנם? חלף [בי] הרהור מרושע [כי לבון מצדד במ"ש כמזכיר, כלומר בפרישתו מהממשלה, כדי להיפרע ממנו על שפיטרו בשעתו מהממשלה ו/או כדי להתמנות עקב חילופי הגברי המתחייבים למזכ"ל ההסתדרות?].

חזרתי וסיפרתי לצפורה וכל הבעיה [נתעוררה] מחדש, שאול בא [ללון] רצוץ.

עם רוחמה גמר המכתב לוולטר, עד 2.

 

העתקת קישור