16-30/4/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  16-30/4/1956

 

 

16-30/4/1956

 

[בימים 4.4 - 20.5 לא כתב מ"ש יומן. ראשי הפרקים שהכין ולא עיבד שמר צמוד ליומן. לנוחות הקוראים חולקו הפתקים לפי חודשים. להלן הפתקים מ-30-16 לאפריל 1956:]

 

יום ב',  16.4.1956

[לילה] שקט! בבוקר לחיפה [לחגיגות יום העצמאות], המצעד והמחול, ארוחת צהריים אצל דוד.

לקרייה בת"א - לאוסון, מתח ועצבנות לקראת המרשילד.

לירושלים - [דיון עם] ב"ג [לקראת פגישה עם המרשילד], לגולדה - ארוחת ערב עם [גוסטב] ולאחוב [מזכיר העבודה בממשלת יוגוסלביה].

בלילה מכתב לפינו, למיטה באחת.

 

יום ג',  17.4.1956

להוסיף אמש - ב"ג חָרַץ כי

1. ישאל [את המרשילד] אם הוא מבטל שדרו;

2. יודיע כי "מערבי" [?] סיפר לו על אולטימטום;

3. ימחה נגד סילוף עניין סיורים.

בבוקר ללוד, נסיעת הבלגים [חברי המשלחת הפרלמנטרית בתום ביקורם], עם המר[שילד] לירושלים, [קיבל ממני] "חפיפה" על השדר, שלוש תקלות: אולטימטום, עזה, פרסום.

ישר לישיבה [עם המרשילד] - שעתיים, ב"ג לא נגע [בסעיפים] 2, 3, [לעיל].

אחה"צ שלוש שעות, טוב שדרשתי להזמין רמטכ"ל, באמצע ההודעה הרוסית [ברדיו מוסקבה, מטעם משה"ח הסובייטי: "נתמוך במאמצי האו"ם להשכין שלום בין ישראל וארצות ערב... על בסיס שיתקבל הדדית"].

ב-9 אצל ב"ג עם לאוסון, ב-10.30 קמינסקים [ר' קמינסקי - ראש ארגון החיילים המשוחררים היהודים האמריקניים], ב-11.30 חנה זמר, עד 1.15 על ניירות, מכתבי ליבנאלה.

מברק לצור על המיפנה הרוסי [ההודעה פורשה תחילה בירושלים כתזוזה פרו-ישראלית, שכן קראה לא לעשות דבר לערעור "קווי התיחום כפי שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק", משמע הכרת מוסקבה בגבולות הקיימים].

 

יום ד',  18.4.1956

העיתונות מְלֵאַתִי בשורות - הודעה רוסית, נשק קנדה, העניינים עם המ'[רשילד] לא ברע.

חטופות למשה"ח, במשרד רה"מ התייעצות קצרה: ב"ג: להתנות זה [פינוי ניצנה] בזה [חופש שיט במפרץ אילת ובתעלה].

3 שעות עם המרשילד - מאבק אנוּש על שיט [ישראלי חופשי במפרץ ובתעלה], דיברתי פעמיים, הוא [המרשילד] על חופש תנועה [של המשקיפים בגבולות] - אך זה אגוז!

לארוחת צהריים עם סילברסטונים [מורי סילברסטון - נדבן מארה"ב].

ב-3 חזרה ל[משרד] רה"מ: ב"ג: הפסקה ולממשלה, באו ושוּלחוּ, נשארנו להתייעצות, ב"ג נוטה לפשרה, הרמטכ"ל נוקשני ועוקצני, סתרתי טענותיו: [כי משקיפי או"ם?] לא יגלו פדאיוּן, לא ימנעו הפגזת עזה, [אנו מפגינים] טמטום חושים גמור, מה אנו עכשיו במדינה נצורה וזועקת חמס והנה או"ם מתעורר ואנו מחבלים; נחום גולדמן הוזמן [להתייעצות הנ"ל?].

ב-5 לתה עם [קבוצת העיתונאים] התורכים, סידרתי [סדר] הושבה [בארוחת ערב רשמית] - ולנשיא, ישר הביתה ול-kd [מלון "המלך דוד"], ארוחת ערב נאה, עם ברנס לראשונה בלי [בעיות] שה"ן וכו', נשאתי [ברכה על] כוס והוא ענה, תשובת [מחמוד] פאוזי [בתום הסעודה] נשתיירנו [הישראלים], סיכום ב"ג: [נכון ל] ויתור בתצפיות [משקיפי או"ם משני עברי גבול הרצועה], נגד סיורים [של משקיפי או"ם שם] וייתכן כי נסכים [גם להם].

הביתה, [קראתי] הנייר [הודעת משה"ח] הרוסי [במלואה] - הרבה יותר גרוע [משנדמָה תחילה], תרגמתיו בשביל ה'[מרשילד], [הגיע] מברק אופייני למצבנו מ[השגרירות ב]קנדה - סיכויים טובים [לרכש], התרשמות מהבלגתנו, אוי לנו אם לא נשתף [פעולה] עם המרשילד.

תשובת פאוזי [ied]satisf [מרוצה] (אף על פי שלא פירט!).

 

יום ה',  19.4.1956

שלחתי התרגום הרוסי למזכ"ל, ישיבת הממשלה - כולה מזכ"ל, ויתורי ב"ג, השגות רמטכ"ל, הקו שנקטתי [ר' "אבני דרך" ליום זה (ע' 9 - 188)].

ארוחת צהריים אצל [פרופ' מיכאל] אבן ארי - [לכבוד] קורפוס קונסולרי.

אחה"צ ישיבה עם המזכ"ל (לברר מהפרטיכל).

ארוחת ערב לסילברסטונים, באמצע מכתב מהמזכ"ל, בלילה על ערוץ הירדן.

 

יום ו',  20.4.1956

במשרד על ערוץ הירדן, אח"כ ב"ג ודיין, ישיבה עם המזכ"ל, פתחתי בערוץ, עמדתו ועצתו, ניסוח המצב על ידו - סלע עצום לפנינו.

אחה"צ לתה אצל ב"ג [לכבוד המרשילד], אופטימיותו [של המזכ"ל] ניתוח[ו את] נאצר - מנהיג בשלום, פליטים.

ניסחתי: שלוש הנחות + רביעית, גדעון רפאל דיווח: [המזכ"ל] נלהב מאיתנו.

קיבלתי נוסח [הודעת משה"ח ה]רוסי, בלילה דיווחתי [עליו] למנכ"ל ולארתור.

 

שבת,  21.4.1956

אצל הנשיא, נשי "מילווה" אצלנו, כל אחה"צ והערב על ניירות, צפורה לתל-אביב לבר-מצווה, טלפון משרה ק., בערב נחום גולדמן, גדעון רפאל ו[הקווייקר] ג'קסון.

 

יום א',  22.4.1956

נחום גולדמן על שאלת המזכ"ל - הכדאי?

התכוננתי לדוח על ההודעה הרוסית, עוד תיקונים לנאום ב"ג [בכנסת בפתח דיון על המצב המדיני והביטחוני], אך למה הנאום בכלל? מי החליט?

בישיבת הממשלה דוח על המזכ"ל והודעת בריה"מ, ויכוח על נאום ב"ג בכנסת, ספקותי, אצטרך לענות [ולסכם הדיון המדיני בכנסת].

אחה"צ כנסת - נאום ב"ג והוויכוח, בערב הלאה.

ב-10 ישיבה בביתי, ריב על אייב [הרמן, המוצע כחבר חדש בהנהלת הסוכנות], עייפתי עד מוות.

 

יום ב',  23.4.1956

קמתי ב-5.30, חיברתי חלק מדיני של הנאום [בכנסת], במשרד - תיקונים להוספות ועריכת אנגלית.

ישיבת ועדת חוץ וביטחון, 2.5 [שעות] דיברתי - המרשילד ובריה"מ.

חזרה למשרד, מאמר ב"איזווסטיה" [פרו-ערבי; מערער על הגבולות הנוכחיים של ישראל].

ארוחת צהריים - שאלתיאל, פלפול, שנער.

גמרתי חיבור הנאום, [וכללתי בו תשובה לכתבת] "למרחב" [ב-20.4 נתפרסמה בעיתון זה הידיעה להלן, שכותרתה: "הסכם סודי נחתם בין שרת לדתיים"]

"הסכם סודי שהושג בין שר החוץ מ"ש לבין נציגי סיעות הפוהמ"ז ו"המזרחי" בכנסת החמיר לאחרונה מאוד את היחסים שהיו מתוחים כבר בלאו-הכי בין רה"מ ושה"ח - חוגים מוסמכים אישרו שאין זה הסכם בין שתי מפלגות אלא הסדר בין שרת לבין שרי הדתיים בממשלה. שרי הדתיים התחייבו לתמוך במדיניות הננקטת ע"י שה"ח ותמורת זאת התחייב מ"ש לאשר מינויים של 15 נציגים דתיים לתפקידי מפתח שונים בשירות החוץ".

 

[ב-22.4 פירסם "למרחב" את הכחשת מ"ש את כל הנ"ל; בנאומו בכנסת אמר מ"ש על "למרחב":]

"איני יכול להימנע מלהביע את הצער הממלא את לבי למראה השפל שירד אליו העיתון 'למרחב', המבקש להימנות עם עיתוני תנועת הפועלים הישראלית, בפרסמו סיפור שכולו כזב מראשיתו ועד סופו, פרי דמיון שופע ארס, בדותה שבאה להבאיש ולנאץ בכוונה תחילה, ואשר תוכנה מעיד על מושגיו הציבוריים והמוסריים של מחברה. בתיתו פרסום לכתב הפלסתר הזה, אשר משום כבוד הדוכן אני נמנע מלהגדירו במילים ההולמות אותו, ביזה העיתון את עצמו, בייש את נאמניו ותומכיו וחילל את כבוד העיתונות העברית".

מייד לכנסת - [הגעתי] לסוף הוויכוח, נאמתי ["דברי הכנסת", כרך 20 ע' 1725 (וכן ר' שם ניתוח שה"ח את ההודעה הסובייטית ומאמר "איזבסטיה")].

הביתה: שנער: קשדי"פ [קשרים דיפלומטיים] בסוף השנה [עם מערב-גרמניה], תדרוך לנאט"ו; אייב מתלבט.

חיברתי תדריך נוסף על ההודעה [הרוסית] - [ועל] משבר רכש, אסיפת נוער אצל אגרון, ניירת.

 

יום ג',  24.4.1956

בעיתונות נאומי בהרחבה, רק בבוקר נודע על הריגת הארבעה בנגב [עובדי תה"ל, בק"מ 114 בכביש אילת], "למרחב" אינו לוקח מוסר [העיתון טוען נגד ביקורת שה"ח בכנסת עליו; קובע שהיה יסוד לסמוך על מקורות הידיעה; מודיע שיביע צער אם יתברר שהוטעה].

במשרד - [ניסוח] פנייה להמרשילד, מסתבר [שהרוצחים של ה-4 באו] מירדן.

התכוננתי [לשיחה עם שגריר בריה"מ אלכסנדר] אברמוב [שנקרא לי-ם לבירור הודעת ממשלתו על הסכסוך במזה"ת], השיחה איתו - גסות וחוצפה.

התייעצות על נאט"ו, לוויית [עצמות נחום] סוקולוב [שהובאו מבריטניה ונטמנו בהר הרצל], אחה"צ ויגודרים [פיליפ (אנגליה) לואיס (אנגליה, אחיו) וג'ופרי (ישראל, בן לואיס ורעיותיהם)].

התייעצות על המרשילד, חיבור מברק תדריך, בערב פתיחת הקונגרס [הציוני הכ"ד].

 

יום ד', 25.4.1956

לפי ארגוב מלא אברמוב חמס על נאומי [בכנסת].

רוב היום עבר בהכנת הנאום [לקונגרס הציוני] על ידי רשימות מקוטעות, בבוקר ניגשתי לקונגרס - ויכוח מדיני, מתי?, אחה"צ - בגין, אחריו חזן - שערורייה רבתי [חברי סיעת "חרות" הפסיקו את דיוני הקונגרס כשאמר יעקב חזן על מנחם בגין כי "המטיף למלחמה הוא פושע כלפי עם ישראל"], הישיבה נפסקה - עצתי איחרה.

[עבדתי] שעתיים וחצי על הנאום, כתבתיו, מהר לקונגרס, שוב [דיבר] חזן ושוב שערורייה, הנשיא, ישיבת הנשיאות, ההתרוצצות, הביזיון, נאומי כעצם בגרון, הקהל הנהדר [שהמתין לנאום מ"ש], סוף סוף נואשנו ונסענו [בלא לנאום].

 

יום ה',  26.4.1956

למשרד, הסכסוך נתיישב, נחום גולדמן טילפן כי אנאם הערב.

בישיבת ה"מדינית" על גילוי הדעת, שדר - טענה מהמזכ"ל ותשובתי, בינם לבינם מַתנים הערבים הסכמתם להפסקת אש באי-חידוש הערוץ - שורש סבך חדש.

[ציר ברזיל נלסון] טבג'ירה [פגישה לבקשתו].

כל אחה"צ הכתבתי נאומי תוך ליטוש וסיוג והשלמה, מסיבה לדני קיי, סיימנו הנאום - ארתור, מיכאל, רוחמה, ליליאן; נסענו לקונגרס, [נאמתי] חצי שעה, אח"כ לנשף דני קיי.

בבית, מפורק ומהוסס, על ניירות.

 

יום ו',  27.4.1956

katzenyammer [יללת-חתולים - תינוּי המועקות] וצפורה כל הזמן הרגיעה, [טענתי כי] יאשימוני באשליות - נתתי [בנאום] תקוות שווא.

כל הבוקר במשרד - קצת חזרתי לסדר היום, ענייני מים - מברק לשגרירות וושינגטון מה המצב? מברקים בענייני התייעצות הנשק של השלושה - התקפת קנדה, צרפת על דאלס, תאריך חדש! (5-6 במאי).

יצחק צ'יז'יק על מסעו [באפריקה השחורה] - מתחנן להתקבל [למשה"ח], י"ת [יוסף תקוע] על הצעת מיקוש דרדרה - דחיתי עד שוב המרשילד, עם המנכ"ל על מינויים - אם אייב [הרמן] ילך מייק [קומיי] ישוב? ראובן [שילוח] לקנדה? [דוד] תשר עומד להיכנס [לתפקיד מנהל מח' הסברה] – משהו.

אחה"צ 2.30 -4 ישיבת ועדת מינויים - 6 נגד 1 לגבי אייב [בעד צירופו להנהלת הסוכנות כראש מח' ההסברה], מה פירוש הליכתו [ממשה"ח], בריאותו, חוסר כל ביטחון בהנהלת הסוכנות.

4 - 6 "ועד ערבי עליון", עם אליאס – [על באמיה, שישקלי (ויכוח עם פטי [הרכבי]) סודאן, המצרי בא.

איסר על הפושע [זאב אבני?] - מודה בכל: אנחנו ויותר.

אצל ארתור על אייב - [אמרתי כי] אין לי רשות מוסרית לעמוד [לו] לשטן, אבל הבריאות שָאנִי.

ארוחת ערב אצל אשכול, בלילה הכנת ראיון ל"סנדיי טיימס", עד 3.45 במכונה (מקוריות!).

 

שבת,  28.4.1956

בבוקר ב-katzenyammer. מה יאמר המר[שילד]? התרוצצות טלפונית עם גדעון רפאל, ארתור לוריא.

ב-9 איש "סנדיי טיימס" עד 10. בכל זאת יצא איך שהוא חלק.

ב-10 אצל ב"ג [בביתו] מזכירות המפלגה.

ב-12 יוסל'ה [רוזנזפט; יו"ר איגוד ניצולי מחנה ברגן-בלזן] ואשתו ובנו, חזרתי לב"ג.

ארוחת צהריים עם שאול ואליאס, שאול [אמר לי]: אל תלך למזכירות [מפא"י להיות מזכ"ל] סיפר על הצעת פנחס [לבון בכיוון זה?] [שאלתיו] מדוע [לא אלך?] [ענה:] לא [לא תשיג דבר?] עם ב"ג [שיהיה עליך להתמודד איתו וכראש הממשלה יחזק ממך?] – נפגעתי.

עם אליאס על גדעון רפאל ורנה, ב-4 יוסף רזיאל [נכד נחום סוקולוב] ב-4.30 בית מלא, אח"כ אצל לוריא, ניירות יעקב על תדריך לאבא, הַיְקָר לנחום [גולדמן].

 

יום א',  29.4.1956

בבוקר [הברקתי] תדרוך לאבא.

ישיבת הממשלה - ב"ג מתוח [דיווח על רצח רועי רוטנברג מ]נחל עוז [ב-] 6.20 [בבוקר], יוני [תאריך משוער להתלקחות צבאית?] - [בפי?] שמעון פרס; 60 "מיסטרים", כסף! אני לגמרי לא משוכנע [לגבי "ההתלקחות ביוני"?], דיווחתי על בריה"מ, ארה"ב, המרשילד (שדרוֹ לדמשק על [סעיף] (2) 3 [עניינו - הסכמה הדדית לאי-ביצוע מעשי איבה כלשהם, צבאיים וצב' למחצה, לרבות חציית קו שה"ן, חלל האוויר והמים במרחק 3 מילין מהחוף [יישום סעיף זה שימש נושא עיקרי בפעילות מזכ"ל האו"ם בסידרת מגעיו עם ירושלים וקהיר באמצע החודש].

מוקש - [חייל] הרוג [בגיזרת ניר יצחק].

חזרה למשרד: תדרוך מורכב ביותר, בינתיים ויז'יה - ויתרתי על מנוחה (גירעון משבת), ויז'יה עם שדרים ממזכ"ל, הודעה לעיתונות, ועוד עוד, [סעיפים] 8 / 7 הדדיים [בהסכם שה"ן הישראלי מצרי - על ביצועו בגזרות מיוחדות (כעוג'ה-ניצנה, רצועת עזה ומול-הרצועה)].

בגן הקרייה, לת"א, רמת אביב, חולון, ירושלים, בקונגרס הרצאת נחום גולדמן.

הביתה לניירות, שדר מהמזכ"ל: [פגישה איתו] מחר ב-4.

 

יום ב',  30.4.1956

[עם] אליאס [ששון] לקראת [הפגישה עם] ב"ג, משלחת מברזיל, ש' פרס - [על רכש מ] הולנד ואיטליה.

אצל ב"ג עם אליאס ופלמון, ישיבה רבתי על עצרת או"ם, בערב [דיון עם] המרשילד 9 - 11.15, יצאתי מבולבל - הצעת [סעיפים] 7 / 8 [בהסכם שה"ן ישראל-מצרים] ו[חופש] השיט (בלי [בעיית ה]פליטים!).

על ניירות עד אחת, נאום רמטכ"ל בנחל עוז [הספד לרועי רוטנברג ("מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומאוויי נקם, המצפה ליום בו תקהה השלווה את דריכותנו") - ר' ההספד במלואו ב"דבר" 2.5.56; משה דיין, "אבני דרך", ע' 191].

 

העתקת קישור