יום ב', 2/4/1956
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ב', 2/4/1956

 

 

יום ב',  2/4/1956

 

אחרון של פסח. סבא הלך להתפלל אצל הרב ניסים. השוטר שהובילו לשם דאג להודיע ייחוסו. קיבלוהו בכבוד רב וחזר מלא התפעלות.

לאחר ימי סופה ומטרות עוז וקור מפליץ, בהם נשתנו סדרי בראשית, פרץ האביב בעיצומו: השמים - תכלת זיו, החמה קופחת והאוויר נשיבה קלה של רוח קדים. בצהרים יצאנו לטייל ברגל ועברנו בחוצות טלביה ורחביה מרחקים לא קטנים.

ביקרני האנגלי תומסון, מפרשני ביביס"י, סוציאליסט לפי השקפותיו. זו לו הפעם השנייה בישראל והוא מבין לא רע את העניינים. היה במצרים ובירדן ויצא מפוכח. כאן נפגע מאי האמון המושרש לאנגליה, גם תמה לביטחון המופרז בגזירוּתה של המלחמה.

לפנות ערב ביקרנו את משה טוב המחלים משפעת. בישרתי לו את שליחותו כמשקיף לישיבת הוועה"פ של אונסק"ו במדריד במשימה כפולה: לעשות נפשות לבחירתנו למועצת אונסק"ו בוועידה השנתית הקרובה ולסול את הדרך להתקשרות דיפלומטית עם ממשלת פרנקו, לאחר שפנייתנו הרשמית אליה נתקלה ברתיעה. משנחה דעתו של משה, היצעתי לו כי נשלח את טוביה ארזי, אהוב נפשו, כציר לפרו, על מנת שיחלוש גם על אקוודור, קולומביה ובוליביה. לא היה למשה מנוס מהבעת הסכמה ועל ידי כך ממילא הוסרה התנגדותו למינוי אריה ארוך כציר לברזיל ודוד שאלתיאל כציר למכסיקו - שני המקומות אשר מועמדו של משה לכל אחד מהם היה אותו טוביה ארזי. כך נתמלא בהצלחה מיבצע של דיפלומטיה פנימית במשה"ח הישראלי.

אחרי ארוחת הערב בבית ישיבה עם שרגאי, נג'ר ו[ל'] ריבאק [נשיאת "אור"ט"] על העלייה ממרוקו. לפי הידיעות הרשמיות עומד שירות הדרכונים לעבור לידי השלטון העצמאי בימים הקרובים ביותר והולך וגובר החשש כי שלטון זה יאט את הקצב ויצמצם את ההיקף עד שתוך חודשים ספורים ירד מספר הדרכונים החודשי עד לאפס. אומנם יש כבר במרוקו "עתודה" של בעלי דרכונים לישראל המונה קרוב לעשרים אלף - הפקידים הצרפתים עשו לילות כימים להאיץ מלאכה זו - אך הדאגה להמשך מטרידה. עצם קיומה של עתודה זו עלול לשמש תואנה לאי מתן דרכונים נוספים ולכן מצווה לחסלה בעוד מועד. הצעות שרגאי - פתיחת מחנות מעבר חדשים בצרפת ובאיטליה והגדלת מיכסת היציאה ממרוקו באלף לחודש.

בשעה מאוחרת ניגשתי לדירת המנכ"ל ודנו במינויים ורמת המשכורת במשרד.

התאוננתי מרה באוזני צפורה על התפרקות מתח עבודתי ועל אובדן התנופה ורפיון המאמץ שאני חש בהם תוך דיכאון רב.

 

העתקת קישור