יום ה', 22/11/1956 - תאילנד-בנגקוק
שם הספר  יומן אישי 1956
שם הפרק  יום ה', 22/11/1956 - תאילנד-בנגקוק

 

 

יום ה', 22/11/1956  -  תאילנד-בנגקוק

 

עבר עלי לילה מרוסק. מתחתי עצמי כהוגן בתשובותי על השאלות של אמש וזמן רב לא יכולתי להתפרק. למרבה צרותי חדרו יתושים לחדר ועקצוני בלי רחם.

הבוקר הלכתי לוועידה יען ישבה המליאה לקבלת החלטות מדיניות. המכונה התנועעה לפי כל החוקים - נשמעו דיווחים והוצעו ונתמכו החלטות והיו הסתייגויות ונערכו הצבעות, אך הריחיים טחנו רוח והגלגלים סבבו ללא כל יעל. אחרי כל לימוד הזכות וההצדקה כי זהו מפגש חשוב והזדמנות מועילה לחילופי דעות נתחזק הרושם של חוסר כל ברכה וממש בכינוס זה, העולה במאמץ כה רב ובהוצאות כה עצומות. ועם עצמי גמרתי כי לא אשתתף עוד בשום כינוס של איגוד מנופח וחסר טעם זה. למרבה הפגנת חשיבותו המעושה של המעמד הקפיד היושב ראש לערוך הצבעות לפי הארצות - ראש משלחתה של כל ארץ וארץ משלחת חייב היה לקום בהיקרא שם ארצו ולהכריז את מספר קולותיו וכיצד הוא מצביע, והליך זה נמשך זמן בלי סוף. עם גמר ההצבעות נשמעו נאומי תודה וסיום והוועידה נסתיימה.

בזמן הישיבה עברתי על צרור ידיעות רויטר. דוח מירושלים מוסר על ישיבת ועדת הכספים של הכנסת בה אושרו מיסים חדשים, ישירים ועקיפים, לשם "כיסוי ההוצאות של הקרב בסיני" - בכלל זה היטלים נוספים על מכוניות פרטיות, בנזין, מכשירי טלפון, חשמל, שירותי דואר, נסיעות בארץ ובחו"ל. הוחלט גם על מלווה פנימי חדש בסך 40 מיליון ל"י והומלץ לממשלה לבוא במו"מ עם ההסתדרות בדבר אי-כלילת ההיטלים החדשים בחשבון מדד יוקר המחיה.

רדיו קהיר מפיץ ידיעה של דובר משרד החוץ הסורי בדמשק המתיימרת להוכיח באותות ובמופתים השתתפות כוחות בריטיים וצרפתיים במבצע הישראלי בסיני, כולל התקפה ימית בריטית על עזה והשתתפות בכיבוש עזה ורפיח.

בניו-יורק קיבל המרשילד את התנאי של מצרים לא לגשת לניקוי התעלה אלא לאחר שיפונה האזור מצבאות אנגליה וצרפת. זהו ניצחון מרעיש לנאצר השם לגמרי לאל את הכיבוש האנגלי-צרפתי וקובע גורלו כמבצע נפל.

שר המלחמה והמפקד הראשי של הצבא המצרי, הגנרל עבד אלחכים עאמר, נאם במסדר הגדודים שחזרו מאבו-עוגילה ואמר: "אני גאה עליכם ורואה אתכם כסמל גבורת הצבא המצרי. אלמלא התערבות המעצמות האימפריאליסטיות היה לאל ידכם להשמיד כליל את האויב. אני בטוח כי ישראל עצמה יודעת זאת היטב".

דומני כי הבעתי פעם השערה ביומן כי נאצר ייצור גירסה היסטורית כזאת להצדיק מפלתו ולשים לאל את לִקחה ההורס את מעמדו בעיני העם. הנה הגרסה הכוזבת הזאת בעליל.

סוריה מחתה בעצרת נגד הריכוז המגובש של כוחות ישראל, בהשתתפות צבא אנגליה וצרפת על גבולות סוריה-ישראל וירדן-ישראל, והתריעה על הסכנה הדחופה של תוקפנות בריטית-צרפתית-ישראלית נגד סוריה. אנגליה מייד הכחישה את הגרסה. משרד החוץ הבריטי פרסם גם הכחשה נמרצת לדוח הקודם של דמשק בדבר השתתפות אנגלית-צרפתית במבצע סיני של ישראל. מהו המשחק הסורי?

ארוחת-צהרים במועדון רוטרי - מוסד הממלא בבירה קרתנית זו תפקיד חברתי-מדיני יותר חשוב מבמקומות אחרים. הייתה כאן סלתה ושמנה של בנגקוק, כמובן רק גברים, וכן אורחים רבים מחוץ-לארץ. הוזמנתי להסב אל השולחן הראשי. המרצה היה השגריר האמריקני בישופ. הנושא - עזרת ארצות הברית לפיתוח ארץ-טאי. היה דוח ענייני ומאלף ובירכתי אחר כך את השגריר על הצלחתו.

בשובי למלון מצאתי מברק תשובה מאליאס. שאלתיו אם יש לו תמונה ברורה מה המצב במצרים ובסוריה - למען אדע אם כדאי לי לטוס על פני רומא או לא. אליאס לא הסתפק בתשובת הן או לאו, אלא נתן לי תמצית המצב בפסוק אחד: הן ארצות הברית הן ברית המועצות נמנו וגמרו להחזיק הן בנאצר הן ב[נשיא סוריה שוּכּרי אל-]קוותלי, ולכן אין לשער כי יחולו בארצות אלו בקרוב זעזועים כלשהם.

אמש בארוחה הדיפלומטית אצל יעקבסון שיבח לפני השגריר ההודי את נאום נהרו בבית הנבחרים בדלהי, אשר רק קטעים ממנו קראתי בעיתוני בנגקוק. ביקשתיו להמציא לי את הנוסח המלא ועמד בדיבורו. קראתיו והורתחתי. עמדה כה מרושעת כלפי ישראל לא נכללה בשום הודעה רשמית של נציג מדינה – פרט למדינות ערב. "ישראל פתחה במזיד בהתקפת פתע על מצרים". --- "ראש ממשלת ישראל חוזר ומודיע כי לא יפנה את עזה". --- "תפקידו העיקרי של הכוח הבין לאומי הוא להבטיח כי ישראל תישאר בתחום הקווים של הסכם שביתת הנשק הקודם. --- בכל מהלך הוויכוחים אחרי הלאמת התעלה התנהגה מצרים תוך מידה רבה של הגינות וכיבוש יצר. ללא כל הצדקה היא הותקפה לא רק על-ידי ישראל אלא על-ידי אנגליה וצרפת. אם הייתה התייעצות מוקדמת בין הארצות התוקפניות אינני יודע. אך ברור כי תוכניותיהן תאמו זו את זו והתקפת אנגליה וצרפת סייעה לתוקפנות ישראל ונסתייעה בה. מצרים, קורבן תוקפנות ישראל, הותקפה מייד אחר-כך על-ידי צבאות אנגליה וצרפת. --- נעשה ניסיון להצדיק את ההתקפה הפרועה והבלתי מגוּרה לגמרי על מצרים (brutal & utterly unprovoked attacks)".

עם גמר הוועידה של האיגוד הבין פרלמנטרי I.P.U. עלי לגשת, לפי התוכנית, לביקור אצל ממשלת טאי. כל הזמן לא הייתי שקט לגבי תוכנית הביקור הזה ולא היה ברור לי אם נקבע הדבר ברור עם ממשלת טאי עצמה. דרבנתי בלי סוף את אלישיב. טען כי יעקבסון ביקש ראיון עם ראש הממשלה ומחכה לתשובה. עניתי כי אין כאן שאלה של בקשת ראיונות, אלא הצגת שהותי כאן כביקור לממשלה. ההוצג העניין כך, ההביעה הממשלה הסכמתה, הברור לה כי לדידי העיקר הוא הביקור הרשמי, בדומה לביקורי בארצות אחרות של האזור וכי השתתפותי בוועידת I.P.U. היה רק טפל לעיקר? על כל אלה קיבלתי תשובה כי הדבר הובהר ליעקבסון בעוד מועד אלא הוא כנראה לא תפס את העניין. אבל בשיחה עם יעקבסון עצמו התאונן לפני כי לא קיבל שום הוראה ברורה ממשרד החוץ, כי לא נתבקש כלל לערוך פנייה מיוחדת בכיוון זה לממשלה, כי אילו ניתנו לו הוראות מדויקות היה מוציאן לפועל באמונה. החזרתי טענה זו לאלישיב ותשובתו הייתה כי העניין טעון בירור. בין כך ובין כך ברור כי העניין נשתבש ויש לעשות עכשו מה שאפשר כדי לתקנו. אבל בשלב זה מתנקם בי, כמובן, כל הסבך שנוצר עקב מבצע סיני. דבר אחד אילו בעוד מועד נקבע דבר הביקור במסמרות – כי אז לא נוח היה לממשלת טאי לסגרת. דבר אחר לגמרי אם אנו פונים רק עכשו – כי אז מאוד לא נוח לטאי דווקא עכשו להיענות.

ארוחת ערב אצל הזוג היהודי אמריקני שוֹר - ארוחה מסורתית של החג האמריקני Day Thanksgiving [החג האמריקני יום ההודיה; נחוג ביום ה' אחרון של נוב'] על תרנגול הודו ורוטב "קרנבּוּרי". היו עוד שני זוגות, אחד אמריקני יהודי ואחד אמריקני לא יהודי, וכרגיל נחלבתי ונעניתי.

 

העתקת קישור