שליחות לניו זילנד - 1-8/6/1957
שם הספר  יומן אישי 1957
שם הפרק  שליחות לניו זילנד - 1-8/6/1957

 

 

1-8/6/1957

 

 

שליחות לניו זילנד

 

 

[בסוף יום 28.5.1957 נפסקה כתיבת היומן עד 8.6.1957; לנוחות הקריאה חולקו ראשי הפרקים לפי חודשים. להלן עיקר ראשי הפרקים שרשם מ"ש ולא עיבד השייכים לחודש יוני:]

 

 

יום שבת,  1.6.1957

ארוחת בוקר אצל [פרנסיס] ראסל [שגריר ארה"ב בניו-זילנד, דיבר] על ראובן ואוברי ("משלימים זה את זה"), חזרה למלון ונסענו לבית הכנסת, מספר המתפללים רב, "בעל קריאה" דגול, הרב הוא החזן, היפטרתי, "קידוש" ואח"כ במעון הציוני, נאמתי על אי-השקט שלהם, שיחה עם "הבונים" ושאלותיהם, הטיול נתבטל, ארזנו, נסענו עם לואיס, בעיות - צבא, העברת הון ועלייה.

לפנות ערב לאוקלנד - ישר לבית הרב, פיליפס נאם, עניתי, שוב על אי-שקט.

 

יום א',  2.6.1957

נסענו עם פאול, מבול דיבור, הפגישה בהמילטון, הגענו לרוטרואה ב-3.30, מייד למקום, סיירנו ארוכות, חזרנו למלון, פגישה עם יהודים, קונצרט מאורי, שוב שיחה.

 

יום ב',  3.6.1957

פגישה עם רנגי, לוונטיניות, הנאה עצמית מהדיבור, הגייזר הכזיב, נסענו לאגמים, נסיעת לילה לאוקלנד, שיטפון דיבור של לואיס פיליפס.

 

יום ג',  4.6.1957

המראנו ב-9.40, המטוס עוכב, לסידניי ב-1, [המתין לי] מברק מהארץ - שתי המישאלות [אחת מהן - בקשת מרכז מפא"י ממ"ש לחזור דרך דרום אפריקה ולעשות שם בשליחות], מייד במלון חיברתי תשובה שלילית.

חיברתי שתי הצהרות, עם זאב דובר על עתידו, ארוחת ערב אצלו, נורוק על עתידו.

 

יום ד',  5.6.1957

נורוק שלח מברק מפורט [על הישגי שליחות מ"ש] לארץ - electrified ["חישמל"], מבית זאב לנמל האוויר, ב-9 המראנו, קראתי "העין השלישית", ב-2.30 לדרווין, המושל פגש, צורתו, החום לָפַת, בית המושל, לא יכולתי להירדם, הניסוח הנוקב: מפלגה שהפקירה כבודי [בפרשת "גבעת חיים"] ולא הגנה עלי מחילול שמי אינה זכאית לדרוש [ממני] קורבן, ההתמודדות בד"א [דרום אפריקה], אני מטרה לחיצים.

 

 

הפיליפינים

 

 

יום ה',  6.6.1957

השיחות עם מיליקן, כתבתי לקייסי, בחצות ליוונו המושל, ב-1 המראנו וב-7 הגענו [למנילה], [קיבלו פנינו] סימקה ואחרים, הנשיא חיכה [למטוס שהתעכב], לבית סימקה לארוחת בוקר, קבענו תוכנית, סימקה נותן מכונית, הנסיעה [לבאגיו] 5 שעות - שדות אורז וחורשות מנגו, כפרים על "קביים", במעלה ההר מעלה מעלה עד באגיו, מילאתי מישאלת לבי להביא [הנה] את צפורה.

 

יום ו',  7.6.1957

ערפל כבד לאט לאט נרום, עדיין עייפות, שיחה [טלפונית] עם לינטון, אחה"צ גשם שוטף, קראתי גזירים ו-,"Episode" חשבתי אם מותרת לי החופשה וההוצאה, ושוב על ד"א, אחרי ארוחת ערב לקולנוע.

 

יום שבת,  8.6.1957

נסענו לים סין, ערבי מעבר-הירדן, סביבות שָׂגִיאות, ארוחת צהריים בעיר, [הגיעו במכתב מהארץ] גזירים [של עיתונות] ובהם על ההודעה על [ג'יימס] ריצ'רדס [שליח אישי של הנשיא א': הודעה על ביקורו בראשית מאי בעיתוני 22.5], אוניית מיבחן [ותעלת סואץ], מצבה לכ"ג.

עם צפורה על [הצעת השליחות ל]ד"א - מה פירוש הדבר בשבילי, התחלתי [לקרוא] "יוליסס",ד טקס גילוי מצבה לכ"ג יורדי הסירה.

 

 

העתקת קישור