To  
  
 
Search all databases 
תמונות
Show search details  
Results 1-50 From 920
  PIC Envelope Envelope תמונה במעטפה Description משתתפים מקום ! Year Picture  
                                       
5001


משה שרת ובן גוריון
Moshe Sharett & Ben-Gurion
משה שרת/ דוד בן גוריון
התמונה במחשב הישן של יורם
 
924


משה שרת ויורם נכדו בחברת דיילות עם שובו מועידת רנגון
Moshe Sharett with grandson Yoram returning from the Rangoon Conference
משה שרת, יורם שרת שדה תעופה לוד חולץ מ-PDF, לקבלת מקור יש לפנות לארכיון 1953
 
4003


משה שרת בחליפה לבנה בין שלושה בחליפות כהות 
4004


משה שרת בין ילדים 
4005


משה שרת בין קהל 
4006


נואם למיקרופון בחליפה בהירה 
4007


בחולצה ועניבה מאחורי שולחן עבודה 
4009


בז'קט לבן, צפורה ברקע 
4010


עם נוער 
4011


מנפנף בשדה תעופה לוד ניקולאס? שדה תעופה לוד

 
4014


עם צפורה בחלוק משה שרת/ צפורה שרת


 
4015


חיילים עם צפורה צפורה שרת


 
4016 98

עם לא מזוהה משה שרת, קצין לא מזוהה (למרות הדימיון, לא יגאל ידין)


 
4017


בשניים עם איש שמן 
4018


עם איש בפרפר 
4019


מחזיק בנייר 
4021


עם צפורה ליד איש גבוה בחולצה פרחונית 
4022


עם ילד בסומבררו 
4023


במגבעת ומעיל, ליד דלת מכונית 
4024


דגלי ישראל והאו"ם על מכונית 
4025


נואם 
4026


משוחח עם גבר קרח ותוקפני 
4027


במגבעת ומעיל, ברקע בית כנסת? 
4028


בשיחה 
4029


נואם, מגיש מגילה לצפורה 
4030


עם גבר משופם 
4031


מקבל פניו של לויד? היורד ממטוס לויד?


 
4032


נואם בפני חיילי הבריגדה (תמונה קימת) 
4033


בחליפה בהירה. מביט על פועלים סוחבים רהיטים 
4034


מצעד - תמונה קיימת? 
4035


עם לוי אשכול? 
4036


אין תמונה 
4037


עם קצין בריטי - צפורה מאחוריו (תמונה קיימת?) 
4038


קובי, צפורה, יגאל אלון, דב"ג, דיין 
4039


נואם 
4040


מצעד - ראה 4034 
4041


מקבל מגילה? 
4042


חותם על מסמכים 
4043


אין תמונה 
4044


חיבוק ידידותי 
4046


לחיצת ידיים עם אשה 
4047


בידיים בכיסים ליד יגאל ידין וקצין אנגלי/אמריקאי 
4048


נואם בפני קהל מצומצם 
4049


באוהל, בברט, ליד צפורה 
4050


עם ילדים "ילידים" 
4051


ליד שולחן חגיגי בפרפר, צפורה לידו 
4128


שיחה בשלושה משה ריבלין?


 
3001


בן גוריון ברל כצנלסון וייצמן משה שרת באניה באלכסנדריה 18-11-1936 11122 בן גוריון ברל כצנלסון וייצמן משה שרת באניה באלכסנדריה 18-11-1936 11122

1936
 
3002


הוועדה השניה של ההסתדרות תרפג 18183


1923
 
2003


ברובשקה משה שרת / לא מזוהה ירושלים תלפיות חוות הפועלות לבדיקה