פרקים
מזהה
86
נושא
פרקים
תאריך
31/5/2016
פרטים
הדפסה
דחיפות
1 בזק
סטטוס
לוודא ביצוע
הערות יורם
1. מדפיס עם כותרת מיותרת
2. אין צלמית הדפסה למשתמש
העתקת קישור