כרטיס פריט ספר
מזהה
58
נושא
כרטיס פריט ספר
תאריך
17/7/2016
פרטים
תצוגה באייפון
דחיפות
1 בזק
סטטוס
נמסר
הערות יורם
חידוש קריאה: משובש למגרי באייפון ׁׁׂׂ(SE)


8/3 גם לאחר מחיקת שורות מיותרות נותרים רווחים גדולים בין שורה לשורה.


על מנת לשפר את תצוגת כרטיס פריט במסך הקטן של אייפון, מבקש לשקול:
- הקטנת התמונה
- יישור הטקסט לשני צדדים
- צמצום רווחים בין שם מחבר, עורך, שנת הוצאה, מו"ל
- אולי כפתור "עוד..." לפרטים אלה?
בכלל, יש רווחים גדולים מדי בין פסקה לפסקה
הערות מגוון
טופל לגבי הטקסט יש לעבור על הטקסט ולמחוק ידנית שבירות שורה מיותרות
העתקת קישור