PIC
1666
מעטפה
27
מספר תמונה במעטפה
201
שם תמונה
כינוס משפחתי בצאת רנה ויעקב שרת ללימודים בניו יורק
משתתפים
עומדים: רינה שרת/ משה שרת/ י.פרץ/ שלמה שרת/ משה גדרון/ חיים שרת /דוד גולומב/ נבות שרת/ יהודה שרת/ יעקב שרת/ אשר ידלין. יושבים: הרי גולומב/ רות הלל/ דקלה גולומב/ הילה שרת/ יורם שרת/ עדה גולומב/ אמיר גדרון/ צפורה שרת / אילן גדרון/ תמר גדרון
מקום
בית השרד של שר החוץ בתל בנימין, רמת גן
נדפס ב:
יומן אישי כרך א' עמ' 243
נתקבל מאת
לעמ
שנה
1953
העתקת קישור