PIC
1248
מעטפה
16
מספר תמונה במעטפה
13
שם תמונה
באוטובוס עם כפות ידיים לפנים
משתתפים
משה שרת/ נחום גולדמן
מקום
בדרך לרחובות לעצרת זכרון ביום השנה ה-10 לפטירת חיים ויצמן
צלם
נחמן אברמוביץ ת"א
שנה
1962
תאריך תמונה
2/11/1962
העתקת קישור