PIC
1629
מעטפה
12
מספר תמונה במעטפה
227
שם תמונה
עם נשי מפעל הבונדס
משתתפים
נשי הבונדס/ משה שרת/ צפורה שרת
צלם
אילני
הערות
כפול?
שנה
1954
העתקת קישור