PIC
1349
מעטפה
12
מספר תמונה במעטפה
205
שם תמונה
ישיבה ליד חלון מוגן בקיר לבנים
משתתפים
לא מזוהה/ דר' חיים בוגר/ משה שרת/ דר' ברוך בן יהודה
מקום
גימנסיה הרצליה ת"א
נדפס ב:
יומן אישי כרך ד' עמ' 1019
צלם
פוטו פרי-אור ת"א
נתקבל מאת
לעמ
הערות
סדר המשתתפים לבדוק
שנה
1955
תאריך תמונה
6/7/1955
העתקת קישור