PIC
20
מעטפה
2
מעטפה (ישן)
מספר תמונה במעטפה
9
שם תמונה
רחל [אחות פניה] וארבעה ילדי המשפחה
Description
Rachel - Fanya's sister, with children
משתתפים
עומדים: עדה (אחות)/ רבקה (אחות)/ גאולה [אחות] יושבים: רחל [אחות פניה]/ יהודה (אח)
מקום
תל אביב
צלם
אברהם סוסקין
שנה
1914
העתקת קישור