סוגיות עיקריות בפועלו של משה שרת

במדור זה נתחיל בקרוב להעלות סוגיות ופרשיות חשובות בפועלו של משה שרת

בסוגיות נתונות במחלוקת ניתן את דעתנו ופרשנותנו.
סוגיות אלה כוללות את:
גיוס לאחד הצדדים במלחמת העולם הראשונה: לצבא הבריטי  או לעותמאני
הצלת יהודי אירופה בשואה
ההחלטה על הקמת המדינה
טרנספר
השילומים מגרמניה
פרשת קסטנר
"הפרשה"
ספרה של ליוויה רוקח Israel's Sacred Terrorism