משפחת שרת המורחבת

 

משפחתו של יעקב שרתוק הבילויי גדלה והתרחבה במשך השנים. באתר זה נתחיל בקרוב לרכז מידע על כל המשפחה לדורותיה.

 

חזרה לדף הבית