הזמנת ספר
 

הזמנה דרך האתר

 

לצערנו לא ניתן זמנית להזמין דרך האתר עקב חוסר אפשרות לקבלת תשלום באמצעות כרטיס אשראי. נא להזמין בדואר או לפנות אלינו במייל או טלפונית .

 


הזמנה דרך הדואר

 

נא להדפיס את הטופס שלהלן (או לרשום בכתב יד על דף), למלא את כל הפרטים ולשלוח ביחד עם השיק לעמותה למורשת משה שרת, שדרות בן-גוריון 30, תל אביב 6458805

 

הספר יישלח אליכם תוך שבוע מקבלת מכתבכם אצלנו. דמי המשלוח - עלינו.

 ------------------%----------------------------------------------------------------------------------- 


טופס הזמנה לספר

 

 

לכבוד

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן-גוריון 30, תל אביב 6458805

 

 

נא לשלוח לי ____ עותק/עותקים של "...................................". 

 

אני שמח לתרום לעמותה סך ________ 


מצורף שיק לפקודת העמותה למורשת משה שרת.

 

שם: _________________________      חתימה:  _______________________

 

רחוב: _____________________   יישוב: _____________________ 

 

מיקוד: ________

 

A  _________________________@______________________   e-mail

 


 

    ------------------%-----------------------------------------------------------------------------------