העליה השניה - הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית )1928(
מק"ט
5251
מחבר/עורך
שפירא אניטה אביר נעמי
title
העליה השניה - הרצאות ברל כצנלסון בפני הבחרות הסוציאליסטית )1928(
שנת הוצאה
1990
נושאים/תקציר
העתקת קישור