הכרת תודה
שם הפרק  הכרת תודה


הכרת תודה


רצוני להביע את תודתי לד"ר אילן פפה ולד"ר יאיר הירשפלד על עזרתם בהכנת עבודת הגמר לתואר שני.

 

תודה מיוחדת נתונה לפרופ' גד סילבר על עזרתו בשלבים הראשונים של עבודתי ולחברַי לעבודה בסמינר "אורנים" ובמיוחד לחברי יוסף ושיץ.

 

כמו-כן, ברצוני להודות לבני משפחת שרת על הסכמתם לשתף אותי בבדיקת מסמכים הקשורים למשה שרת וקרוביו.

העתקת קישור