פרק 26 - בהתנוסס הדגל - 12/5/1949
שם הספר  בשער האומות
שם הפרק  פרק 26 - בהתנוסס הדגל - 12/5/1949
כותרת משנה  ניו-יורק, עם הנפת דגל ישראל לפני בניין העצרת

בשער האומות

פרק 26 - בהתנוסס הדגל

עם הנפת דגל ישראל לפני בניין העצרת

ניו-יורק, 12 במאי 1949

 

רקע היסטורי

למחרת היום הגדול שבו נתקבלה ישראל כחברה מן המניין באו"ם, זכו חברי המשלחת הישראלית לחזות בהנפת דגל מדינתם, דגל ציון, במעגל דגלי אומות העולם אשר ממול להיכל העצרת הזמני בפְלַשינְג-מֶדוֹאוּז [עיירה בלונג-איילנד, ניו-יורק]. קהל רב ונלהב, רובו מיהודי ניו-יורק, הצטופף מסביב. אותה שעה הוגש לרושם הדברים פיו של מיקרופון והוא נתבקש על-ידי אחת הסוכנויות להשמיע פסוקים אחדים לכבוד המאורע. הדברים נאמרו ללא הכנה והם ניתרגמו לעברית כאמירתם, לפי הנוסח המוקלט.

 

*   *   *

 

מגן-דוד זה, אשר נשאנו עמנו באלפי שנות הגלות, הפיזור והייסורים; מגן-דוד זה, אשר היה לנו לנס בכל נדודינו; מגן-דוד זה, אשר נהפך בידי עושקינו לאות קלון; דגל תכלת-לבן זה, אשר נישא בידינו בכל חבלי ההתאחזות בארצנו, ארץ-ישראל; אשר ליווה את חלוצינו בצאתם לחרוש לראשונה אדמת שממה; אשר הונף ברמה בידי לוחמינו לחרות בשדה קרב במלחמת-העולם האחרונה; אשר ניפרשׂ מעל חומות גטו ורשה במרד הנואש; דגל זה, אליו ניזעקו כל כוחות העם היהודי שנאבקו על גאולתו בארץ אבות – מבטא היום הזה את קוממיותנו השלמה בהיותו מתנופף בגאון כדגל החמישים ותשעה במעגל הגדול הזה, המסמל את אחדותה ואת מיטב שאיפותיה של האנושית כולה.

מה גדול היום הזה!

הנני תפילה כי נזכה להיות ראויים לכבוד המוחזר לנו, יאים לאחריות אשר מעמד חדש זה מטיל עלינו. ליבי לאשר נפלו חלל בחרפם נפשם במלחמה על עתיד עמם, לכל אשר קורבנם העליון הביאנו עד הלום.

יהי רצון וכל אלה ששכלו את יקיריהם במערכה המכרעת הזאת ימצאו נוחם בהכרה, כי קורבנם לא היה לשווא; כי הללו מסרו את נפשם למען החיים, החרות והשוויון של עמם בקרב משפחת העמים, למען מלוא חופש היצירה של גאון האומה הישראלית!

 

לפרק הבא


חזרה לדף הבית
העתקת קישור