קיצורים וסימולים
שם הספר  דבר דבור 1949
שם הפרק  קיצורים וסימוליםקיצורים וסימולים

 

 

אונסקו״פ - ועדת או״ם מיוחדת לא״י.

א״י - ארץ-ישראל.

אמ״ש - ארכיון עמותת משה שרת.

אצ״ל - ארגון צבאי לאומי.

 

ב״ג - בן-גוריון.

בי״ל - בינלאומי.

בריה״מ - ברית המועצות.

 

דר׳, ד״ר - דוקטור.

 

ה; הע׳ - הערה.

הוה״פ - הוועד הפועל הציוני.

הנה״ס - הנהלת הסוכנות.

הסוה״י - הסוכנות היהודית.

הצה״כ - הציונים הכלליים.

הצה״ר - ברית הציונים הרביזיוניסטים.

הקבה״מ - הקיבוץ המאוחד.

השוה״צ - השומר הצעיר.

 

ח״ו - חיים וייצמן.

חו״ב - חוץ וביטחון.

 

י-ם - ירושלים.

 

מו״מ - משא ומתן.

מועבי״ט - מועצת הביטחון.

 

מזה״ת - המזרח התיכון.

מזכ״ל - מזכיר כללי.

מח׳ - מחלקה.

מטכ״ל - מטה כללי, צה״ל.

מל״ע-1 - מלחמת העולם הראשונה.

מל״ע-2 - מלחמת העולם השנייה.

מנכ״ל - מנהל כללי.

ממ״ד - המחלקה המדינית, הסוה״י.

מפ״ם - מפלגת פועלים מאוחדת.

מפא״י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל.

מפד״ל - מפלגה דתית לאומית.

מק״י - מפלגה קומוניסטית ישראלית.

מ״ש - משה שרתוק (שרת).

 

סה״ל - הספר הלבן.

סוה״י - הסוכנות היהודית.

 

עבה״י - עבר-הירדן.

עמ׳ - עמוד.

 

צ״ל - צריך להיות.

 

קק״ל - קרן קיימת לישראל.

 

ר׳ - ראה/ראו.

רוה״מ - ראש הממשלה.

 

 

העתקת קישור