קיצורים וסימולים
שם הספר  שוחר שלום
שם הפרק  קיצורים וסימולים


קיצורים וסימולים

 

שמות הספרים מובאים בנטוי - לפרטים ביבליוגרפים מלאים ר' ביבליוגרפיה, עמ' 565-562

 

אב׳׳ג - ארכיון בן-גוריון, שדה בוקר

אביזוהר - מאיר אביזוהר ואבי בראלי (עורכים): עכשיו או לעולם לא

אי.טי.אס - חיל העזר לנשים של הצבא הבריטי במזרח התיכון

א׳׳ל - ארכיון לאומי, וושינגטון

אל׳׳ב - ארכיון לאומי בריטי, לונדון (PRO)

אמ׳׳ן - אגף מודיעין, המטה הכללי, צה׳׳ל

אמ׳׳ע - ארכיון מפלגת העבודה

אצ׳׳ל - ארגון צבאי לאומי

אצ׳׳מ - ארכיון ציוני מרכזי, ירושלים

ארה״ב - ארצות-הברית

ב׳׳ג - דוד בן-גוריון

בר-און/אתגר - מרדכי בר-און: אתגר ותגרה בר-און/שערֵי - מרדכי בר-און: שערי עזה

בר-זוהר - מיכאל בר-זוהר: בן-גוריון (ביוגרפיה)

בריה״מ - ברית-המועצות

גנזך - גנזך המדינה, ירושלים

דיין/אבנֵי - משה דיין, אבני דרך

ד"ר - דוקטור

המאבק - אליהו אילת: המאבק על המדינה הפה׳׳מ - מפלגת ״הפועל המזרחי״

ח׳׳ו - חיים וייצמן

חו׳׳ב - חוץ וביטחון

חי׳׳ל - חטיבה יהודית לוחמת (׳׳הבריגדה׳׳)


 

טבת/דיין -  שבתי טבת: משה דיין

יוב׳׳ג - יומן דוד בן-גוריון

יומן מדיני, יומ׳׳א - משה שרת: יומן אישי

יומ"מ - משה שרת: יומן מדיני

כת׳׳י - כתב-יד

לח׳׳י - לוחמי חירות ישראל

מו׳׳מ - משא-ומתן

מוריס/לידתה - בני מוריס: לידה של בעיית הפליטים הפלסטינים - 1949-1947

מ׳׳ח - משרד החוץ

מינהלת - גנזך המדינה: מינהלת העם, פרוטוקולים 13/5/1948-18/4/1948

מפא׳׳י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל

מפ׳׳ם - מפלגת פועלים מאוחדת

מק׳׳י - מפלגה קומוניסטית ישראלית

מרכז - מרכז מפא׳׳י

מ׳׳ש; מ.ש. - משה שרת

ע׳׳י - על-ידי

ר' - ראו

רפאל/בסוד - גדעון רפאל, בסוד לאומים

רפ׳׳י - רשימת פועלי ישראל

שרף - זאב שרף: שלושה ימים

שרת/ישראל וערב - משה שרת: "ישראל וערב - מלחמה ושלום"

תעודות - גדליה יוגב (עורך): תעודות מדיניות ודיפלומטיות, דצמ׳ 1949-מאי 1948

 

 

העתקת קישור