שר יהודי בחזית האש, מאיר ארגוב - 18/1/1955
שם הספר  שוחר שלום
שם הפרק  שר יהודי בחזית האש, מאיר ארגוב - 18/1/1955


18/1/1955

מאיר ארגוב


שר יהודי בחזית האש

 

 

מתוך: דברי מאיר ארגוב, יו״ר ועדת חוץ וביטחון, בישיבת הוועדה, במלאות 60 שנה לרה״מ משה שרת

 

בפגישה זו של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת רואים אנו את עצמנו כבעלי ״זכות יתר״ מתוך מהות ועדת החוץ והביטחון ותפקידיה, עבודתנו המשותפת והקשר של חברי הוועדה איתך בעבודה זו. העניינים שאנחנו כוועדה מטפלים בהם, ושאתה כראש הממשלה ושר החוץ אחראי להם, הם עולם ומלואו.

אנו חייבים לך הכרת תודה בעד ההיענות המתמדת, כמעט השבועית, לחברי הוועדה ובעד אופן הבאת העניינים המלאה והמקיפה והצגתם במידה מקסימלית, כנה וגלויה, לא פעם מתוך סיכון עצמי ומדיני, תמיד מתוך החשבת העניין, האחריות הגדולה ויחס הכבוד לוועדה.

יהיו חילוקי הדעות בינינו אשר יהיו, הכרה אחת פועמת בכולנו - שאתה כולך עומד לשירות העניין רב-האונים, ושבכל מערכה אתה ממצה לא רק את כישרונך המדיני הברוך, תרבותך הענפה, ידיעותיך המרובות, הכרתך את מדינות העולם, אישים, רבי-מלוכה והליכות עמים, הכרתך הנפלאה את ההיסטוריה היהודית ואת ארץ המולדת, אלא שלמערכה זו אתה מקדיש את כל לבך, ולשד המוח והעצמות.

זה יותר מעשרים ושתיים שנה, מאז מותו של חיים ארלוזורוב, שעלית על כיסא הכהונה המדינית. בהיסטוריה של עם עתיק יומין כעמנו לא מעטים היו האישים הדגולים שעיצבו את דמות העם, רוחו, הגיגו, הווייתו והמהלך ההיסטורי שלו. במאזן שייעשה פעם לדורנו-אנו, לתנועת הקוממיות הממלכתית ולאישיה, לא תהיה האחרון שבהם.

זכיתי ללוותך בשעת ביקורך בגזרה היהודית בחזית איטליה, בקו האש הראשון של הבריגדה היהודית. צעדתי אחריך בהרים, באפלת הלילה, לא רק חמוש ב״טומיגן״ ובסמל המגן דוד והטלאי הצהוב ששמנו על כתפינו לאות כבוד, אלא גם חמוש הכרה יהודית-לאומית, שאני מלווה שר יהודי בחזית האש. וזכות היא לי ללוותך במערכות החוץ כיום ולחוש מקרוב במאבק האיתנים של קיומנו וייעודנו בדור הזה.

עיני האומה במדינה ועיני העם בתפוצות צופיות לעמידתך בזירה אחראית זו, כי הם רואים בך אחד מבניו המפוארים ביותר של העם היהודי.

 

העתקת קישור