שדר לברל לוקר בלונדון-ירושלים, 27.10.1940
שם הספר  יומן מדיני 1940-41
שם הפרק  שדר לברל לוקר בלונדון-ירושלים, 27.10.1940

 

 

שדר ללונדון                                                                       ירושלים, 27.10.1940

 

ללוקר

 

[---] נודע לנו שבדעת הנציב לא להוציא בכלל קווטה [מכסת עלייה] חדשה לעונת החורף ולהסתפק בחידוש הרישיונות שהוצאו ועבר זמנם. נימוקיו:

א. העלייה מהבלטיות בלתי אפשרית בגלל רוסיה.

ב. מהבלקן, בלתי-רצויה, כי יהודי הבלקן ערב רב ויש גיס חמישי.

ג. יתרת הרישיונות מהספר הלבן יש לשמור לאחר המלחמה, כי אז יגדל הצורך להיענות לפליטים.

אראה הנציב רק ביום ג'. חוששני שבינתיים הבריק כבר המלצותיו.

מציע שחיים יראה המצרי [לורד לויד] מייד, ידרוש חיובית עזרה להצלת מי שאפשר מהבלקן בטרם יפלו בידי הנאצים וישמשו כלי שרת להם. יטען שהמלחמה מחייבת הגדלת המלאי האנושי בארץ בכל הדרכים. אם ייתקל בנימוקים דלעיל יענה:

ל-א. רוסיה מרשה יציאה מהבלטיות והעלייה תלויה בסידור מתן ויזות על ידי הצירות במוסקבה.

ל-ב. חלוצי הונגריה, בולגריה, רומניה בין טובי מתיישבינו וכן בתעשייה. נהיה אחראים לכל הנכנס בהמלצתנו. עד כה החמרנו יותר מהמשטרה בהתחקות על בלתי רצויים ביישוב. מצאנו רק מקרים ספורים שברובם לא פעלה המשטרה מחוסר יסוד ממשי. [אני] פטור מלהציע תשובה לתבונת [טענה] ג'.

תוכן התשובות המוצעות יכול להימסר גם חיובית אך בזהירות לבל יתברר שטענות הנציב ידועות לכם. הוא השמיען בשיחה עם הרב הראשי לרגל עניין הישיבות, אך לא יכולנו להבריק זאת גלויות. מציע לך למסור הכל לחיים ולהזהירו. יש להדגיש ההשפעה המדכאה של אי מתן מכסה בארץ ובאמריקה. אם יזכיר המצרי, שלפי ידיעותיהם נמצאות בדרך כמה אוניות מעפילים, יש לענות שיוכלו לנכות מיתרת הספר הלבן ולהזכיר שפלוגת החפרים, שזכתה לעתרת תשבוחות מהמצרי, מהנציב וממצביאנו, שמונים אחוזים מיהודיה מעפילים.

 

העתקת קישור