שדר ללונדון-ירושלים, 1.6.1940
שם הספר  יומן מדיני 1940-41
שם הפרק  שדר ללונדון-ירושלים, 1.6.1940

 

 

שדר ללונדון                                            ירושלים, 1.6.1940

 

מודיע ערבי בקי ונבון, שסייר בארץ לבקשתנו, מסכם רשמיו:

א. התעמלנים הנאצים, הפאשיסטים והקומוניסטים שוקדים לעורר תסיסה בציבור הערבי.

ב. סוכני המופתי פעילים לאותה מטרה.

ג. האופוזיציה חלשה ומחוץ לשכם כמעט שאינה בנמצא.

ד. רוב הערבים שואף להיחלץ משלטון אנגליה, מצפה להתפתחות העניינים באירופה ומחכה לאות מרד מעיראק.

עד כאן, לדעתי, התמונה נכונה אך היא מעידה יותר על הלך נפש מאשר על תכונה ממשית לפעולה.

 

העתקת קישור