שבת, 5/10/1957
שם הספר  יומן אישי 1957
שם הפרק  שבת, 5/10/1957

 

 

שבת,  5/10/1957

 

יום כיפור. מ-9 עד 2 ב"ישורון". אחר כך הביתה וחזרה ושוב מ-3 עד 7 ב"ישורון". החזן היה משובח - נעים זמירות, יודע לשון ומאוד תרבותי בהיגוי. התברר כי הוא חזן מקצועי לשעבר, עכשיו חקלאי בכפר מרדכי שבסביבות גדרה, עוסק בחזנות כענף נוסף. זה שנים לא ערב לפי דבר כספל התה הראשון עם גמר הצום.

בערב בא [מנחם] נאמן להטריד בענייני בית שמש ושארית הערב ישבתי על הגהות ספרי.

 

העתקת קישור