שליחות לניו-זילנד - 29-31/5/1957
שם הספר  יומן אישי 1957
שם הפרק  שליחות לניו-זילנד - 29-31/5/1957

 

 

[במקום זה נפסקה כתיבת היומן עד 8.6.1957; להלן עיקר ראשי הפרקים שרשם מ"ש ולא עיבד השייכים לחודש מאי:]


 

29-31/5/1957

 


שליחות לניו-זילנד

 


יום ד',  29.5.1957

אריזה בחיפזון, 9 - האישה מ[העיתון] המצויר התפלאה והתפעלה, רצתה רק לשמוע על המגילות [הגנוזות] (נושא חוזר ונישנה), ליווני לנמל-האוויר הירסט והרב [אלכסנדר] אסטור - disgusted [מתפלץ] מהתרומות - לורנס נתן בשום אופן לא היה יוצא פטור ב-250 אילו [תְרַמן] בלונדון, היה נוחל קלון, לא היו מזמינים אותו עוד.

יצאנו ב-11, נחיתה בוולינגטון, פגשונו, רובין נילווה אלינו, בינו לבין ראש ההסתדרות הציונית חרבות שלופות, הלך רכיל (בית כנסת - שוב הסיפור על [יעקב] זרובבל), כל הדרך טלטלה מבחילה, לא לישון ולא לקרוא, כל שכן כשרובין לא פסק פומיה.

איחרנו, ישר מנמל-התעופה לעירייה, האסיפה, נאום ראש העירייה, נאומי, [דיברתי על] תקווה לשלום, שוב יהודים מאושרים.

למלון, אמבט, רבע שעה במיטה ללא תנומה, ארוחת ערב עם סולתה - אנגלים, ניוזלנדים, כמה דורות בכרייסטצֶ'רץ', [יהודים] "יקים", צ'כים, הונגרים, לא רוסים ולא מזרחיים.

נסענו לאסיפה, נאומים נעדרי כל חן, נורוק [נשא נאום] פתטי, נאמתי כהלכה, כאן נתברר כי לא יכריזו [על תרומות], התפוצצותי והתערבותי, ההצבעה, ואחרי הכל [תרמו] פרוטות, בסה"כ 700 וזאת הרימו על נס, שיחה עם בנות "הבונים", רופאות, הפסנתרנית לא ידעה [לנגן] "ואולי" של רחל [שהלחין יהודה שרת].

 

יום ה',  30.5.1957

טיסה אנושית [לוולינגטון], קראתי "העין השלישית", בוולינגטון שוב פגישה נלבבת, למלון ומייד לראיון עם עיתונאי [של עיתון-הערב] - נבון ושאל נכוחה, רק רצה יותר מדי על פלישת אנגליה-צרפת.

לפרלמנט - ארוחת צהריים ממשלתית, לא השכילו ללכד השולחן, נאמתי לפי הזמנת היו"ר, ביקור אצל רה"מ - בזבוז גמור - הירצה על העיר, לא שאל דבר.

תוכנן לסייר ונבצר, למלון וישנתי חצי שעה, עיתון הערב [דיווח] מצוין, ביקור אצל המושל הכללי, על טהרת המסורת, ראיון עם עיתון בוקר "דומיניון", ארוחת ערב עם מכס והירסט, [שאלתי] מדוע לא סודרו הופעות לפני גויים? אסיפת ערב - ערב-רב יהודי, נאומי פתיחה נבוכים, נאום "מגבית" אחרון [במסע השליחות] כשעה וחצי, הפכתי ביטנת לבי החוצה, אספו 6,000 והתפעלו.

 

יום ו',  31.5.1957

הנחת זר - ברכה לבטלה, כמו הביקור אצל רה"מ, שידור - פרופ' בטלן, סיור - מראה נהדר, חיפה כלום - [פה] הרבה יותר מגוון וציורי, מפרצים ואיים וירק מרהיב.

ארוחת צהריים רבתי, שיחות עם מק' ושר מסו"ת, זוכרים להפליא [את א"י?], נאומו ונאומי, הרבצתי תורת אסיה, תשובה לשאלות האוניברסיטה, ארוחת ערב אצל רובין, אח"כ מסיבה, סיפורים ותשובות, קהל טלאי על טלאי, אי-שקט רב [בין היהודים] שכן הטמיעה אוכלת, בעיית שליחים.

 

העתקת קישור