שם הפרק פעולות  
   
  1
דף פרטים  
  2
חלק ראשון - בימי סופה  
  3
ימי נעורי  
  4
מַדיאַרים מתעוררים ויהודים מוכים  
  5
גירוש רבבות יהודים ״זרים״  
  6
מהצלת יחידים להצלה מאורגנת  
  7
ועדת עזרה והצלה  
  8
ההברחה  
  9
סחטנים ומלשינים  
  10
קשרים עם חוץ-לארץ  
  11
סוכן נאצי מקשרנו עם גטו סוסנוביץ  
  12
ועוד סוכן נאצי - עם גטו קראקוי  
  13
קשרים עם וינה  
  14
גרמנים נוצרים מסייעים בידינו  
  15
מזייפים תעודות  
  16
פגישות עם קולונל דרום-אפריקאי שבוי  
  17
שליחי הסוכנות מעוררים אותנו לפעולת התנגדות  
  18
היחסים בין המפלגות  
  19
גיזי פליישמאן, היהודייה הגיבורה מסלובקיה  
  20
הנאצים מתחרים ביניהם  
  21
אנו מטכסים עצה  
  22
הגרמנים כובשים את בודאפשט  
  23
דיטר ויסליצני בא לבודאפשט  
  24
פגישה עם ויסליצני  
  25
אנו מביאים מקדמה לקרומיי  
  26
משא-ומתן על עלייה לארץ ושחרור פעילים ממאסר  
  27
מציידים את פעילינו בתעודות-מסע  
  28
ניסיון להתקשר עם קושטא  
  29
ובינתיים עוסקים בפעולה קדחתנית  
  30
פגישה עם רב-הטבחים אדולף אייכמאן  
  31
ועדת ההצלה יושבת על המדוכה  
  32
סוכנים נאצים מתחרים ביניהם  
  33
ושוב אצל רב הטבחים  
  34
נבוכים ומזועזעים  
  35
״ויקם מלך חדש״  
  36
אייכמאן מאיץ בי לצאת מייד לקושטא  
  37
המוסדות היהודיים מייפים כוחי לנהל משא-ומתן עם מוסדות בחוץ-לארץ  
  38
ביקור אחרון אצל אייכמאן  
  39
הפרידה מאת חברים וידידים  
  40
חלק שני - בשליחות נידונים למוות  
  41
פגישות ראשונות באיסטנבול  
  42
מן המצר קראתי  
  43
ישיבה בחצות הלילה  
  44
תוחלת נכזבה  
  45
״כשההר אינו בא אל מוחמד, בא מוחמד אל ההר״  
  46
המאסר בגבול הסורי  
  47
מסיעים אותי ל״אי-שם״  
  48
ונרד מצרַימה  
  49
פגישה עם ידיד ותיק  
  50
אני נחקר שוב  
  51
פגישה עם שליח נשיא ארצות-הברית  
  52
אני מכריז שביתת-רעב  
  53
שיחה עם פקיד אנגלי רם-המעלה  
  54
פגישות עם שליחי הסוכנות היהודית  
  55
שוב באנדי גרוס  
  56
אני יוצא ״לחופשי״  
  57
בירושלים  
  58
חלק שלישי - בחבלי תופת  
  59
מעשי הזוועה נמשכים  
  60
מאסרם של חברי הוועדה  
  61
מאמצים להציל יהודים מהתופת  
  62
צנחנים מארץ-ישראל  
  63
הוועדה מגישה תזכיר  
  64
ההונגרים פוסחים על שתי הסעיפים  
  65
המשא-ומתן באמצעו של גשר  
  66
השיחה השנייה ליד הגבול השווייצי  
  67
מרד הפארטיזאנים בסלובקיה  
  68
היהודים נעשים קרובים למלכות  
  69
שליח בא מאמריקה  
  70
פקודת הימלר  
  71
המשא-ומתן אינו בא לידי גמר  
  72
על סף תבוסת הנאצים  
  73
נופך קומי בים הטראגדיה  
  74
סוכן נאצי מחזיר אוצר יהודי  
  75
ומה בבודאפשט?  
  76
שחרורה של בודפאשט  
  77
בשולי הספר - מאת משה שרת