Pioneers' Portraits

Editors Moshe Sharett

Year published 1969 - Hebrew

Publisher עם עובד

מזהה 2

כותר Pioneers' Portraits

בחרט אמן מעלה משה שרת קלסתר דמותם של אישים – מהם דגולי-עם ומהם מצניעי-לכת – קולם המנסר של מעשים, ובבואתה של תקופת הסער והפרץ בתנועת התחייה. מתוארות כאן דמויותיהם של: דוב הוז, אליהו גולומב, משה כרמי, חיים ארלוזורוב, ברל כצנלסון, אליעזר קפלן, אנצו סירני, חיים וייצמן, הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד, יהושע חנקין, יהושע גורדון, זאב סמילנסקי.