שם הפרק פעולות  
   
  1
הכרת תודה  
  2
תוכן - סדר פרקים  
  3
תקציר  
  4
מבוא  
  5
חלק ראשון - עיצוב השקפת עולמו של משה שרת - מבוא  
  6
- פרק 1: יעקב שרתוק איש העלייה הראשונה  
  7
- פרק 2: עין סיניה  
  8
- פרק 3: מההסתדרות המצומצמת ל"אחדות העבודה"  
  9
- פרק 4: תקופת הלימודים בלונדון  
  10
חלק שני - יחסו של משה שרת לשאלה הערבית - מבוא  
  11
- פרק 5: שנות העשרים - ראשית הפעילות הפוליטית של משה שרת  
  12
- פרק 6: כניסתו של משה שרת למחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית  
  13
- פרק 7: משה שרת כראש המחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית  
  14
- פרק 8: סיכום  
  15
רשימה ביבליוגרפית  
  16
שמעון פרחה - קורות חיים