לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב
Quote
לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב
Date
19/3/1951
Year
1951
Full Text
בתגובה לשאלת ח"כ י. הררי, האם היתה מחשבה במשרד החוץ לשלוח מחאות גם למוסדות האו"ם? 
משה שרת: השאלה למה הכוונה: לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב
source
ישיבת ועדת חו"ב של הכנסת
Copy Shortcut