אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים
Quote
אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים
Date
22/4/1937
Year
1937
Full Text
ירושלים היא דגלנו. דגל זה הביא אותנו לארץ-ישראל, דגל זה הביא אותנו ירושלימה, אבל אין אנו רשאים להציג ברירה – ארץ-ישראל או ירושלים! אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים. דורות על דורות היו יהודים בגעגועים ובשאיפה לארץ-ישראל. ירושלים כדגל בלבד ענתה לצרכים נפשיים של בני אותם דורות. אבל משעה שעלינו על דרך ההגשמה איננו רשאים לוותר על אפשרויות הגשמה ולדון את עצמנו לשיתוק ולנסיגה למען ירושלים, שכן אז תאבד ירושלים את ערכה בשבילנו. דורנו לא יוותר על אפשרויות ההגשמה ולא יתנחם בגאולה לעתיד לבוא.
source
בישיבת הוועד הפועל הציוני
Copy Shortcut